Usun demokraatiasse, liberaalsetesse väärtustesse ja tean, et elu viivad edasi haritud ja ettevõtlikud inimesed. Kogenud õpetaja ja koolidirektorina on minu südameteema kõik haridusvaldkonnaga seonduv. Pean oluliseks kodanikuvabadust ja vastutust oma tegude eest. Austan perekondlikke väärtusi ja rahvuslikke traditsioone.

VÄÄRTUSTAME ÕPETAJAID

Haridus loob sidususe Eesti ühiskonnas ja annab kõigile võimaluse kujundada ise oma tulevikku. Endise koolijuhina leian, et kooliharidus ja alusharidus peavad olema tasuta võimaldatud kõigile lastele. Rahvusvahelised uuringud kinnitavad, et Eesti kooliharidus on Euroopa parim, samal ajal on meil praegu õpetajate puudus ja olukord vajab kiiret lahendamist. Õpetajatele seab ühiskond suuri ootusi, ent seda peab toetama vääriline palk ja töökoormus, mis aitab õpetajatel kujuneda sellisteks, nagu meie neid näha soovime. Tuleb tegutseda uut moodi, peame tagama piisavad vahendid ja investeeringud, vajadusel neid ka suurendama, et koolid saaksid edeneda. Koolihariduse asetamine laiemasse sotsiaalsete ja majanduslike uuenduste keskpunkti tagab meie ühiskonnale haritud ja targa rahva. Väärtustame õpetajaid, kindlates kätes Eesti nimel!

PENSIONID MAKSUVABAKS

Pensionite maksuvaba tulu määr tõuseb järgmisel aastal. Kuid see ei ole kindlasti piisav, et eakad saaksid muretult vanaduspõlve nautida väljateenitud pensioni tegelikus mahus. Pensionid tuleb vabastada tulumaksust! Igal eakal Eesti Vabariigi kodanikul on õigustatud ootus elada inimväärset elu oma kodumaal ja vananeda väärikalt. Eakatele ei ole vaja armuande erakorraliste toetuste ega tulumaksuvabade määrade näol ei riigilt ega omavalitsuselt.

MINUST

Sündisin Tallinnas Kalamajas ja kasvasin üles Kassisabas, elan Tabasalus Harjumaal 1986. aastast. Lõpetasin Tallinna pedagoogilise instituudi matemaatika-füüsikaõpetajana. Olen jõudnud palju teha, sealhulgas olla Tabasalu ühisgümnaasiumi direktor, Harku vallavolikogu liige ja esimees, Harku vallavanem ja abivallavanem, OÜ Strantum nõukogu esimees, MTÜ Tabasalu Looduspark asutajaliige, Tabasalu Lions klubi asutajaliige, Eesti maaomavalitsuste liidu tegevdirektor, Harjumaa omavalitsuste liidu haridus- ja kultuurikomisjoni liige, Euroopa Nõukogu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kongressi liige. Reformierakonna liige olen aastast 1997, ühtlasi ka Harku PKO asutaja ja esimees, praegune juhatuse liige.

Olen abielus, täiskasvanud tütre isa ja vanaisa. Minu huvid on Eesti kunst, muusika, teater ja film. Tegelen tervisespordiga, ujun ja harrastan kepikõndi.