Noorte tulevik on meie endi kätes! 

Esmalt saame tuttavaks. Minu kodukoht on Rapla, kus kandideerisin ka kohalikel valimistel ning löön kaasa valla elu ja käekäigu kujundamises. Kooliteed alustasin Rapla ühisgümnaasiumis, kust edasi suundusin õppima Tallinna ülikooli riigiteaduste erialale. Olen alati huvitunud poliitikast ja enda ümber toimuvast ning pidanud oluliseks põhimõtet, et kui tahad, et miski paremaks muutuks, siis tuleb ise käed külge lüüa ja oma panus anda. 

Olen viimased kaks aastat töötanud Reformierakonnas, kus olen saanud hulga väärtuslikke kogemusi ning teadmisi poliitika eri tahkudest. Töötan igapäevaselt erakonna kampaanianõunikuna. Enne seda oli minu igapäevatöö Riigikogus fraktsioonis, kus ma nägin vahetult Riigikogu liikme töö olemust ja see sütitas minus soovi ise parlamendi liikmeks kandideerida. Lisaks töökohustustele juhin Reformierakonna noortekogu. Olen võtnud enda eesmärgiks Reforminoorte juhina aidata meie noortel kandidaatidel teha parim tulemus, et järgmises Riigikogu koosseisus oleks esindatud võimalikult palju noori. 

Minu südameteema on noortevaldkond ning see, et tuleviku ja ühiskonnareeglite kujundamisse oleksid kaasatud ka noored. 

Noorte tulevikku määrab hariduse kvaliteet. Olen seisukohal, et kõik peavad saama ühetaolised võimalused paremaks tulevikuks, mis tähendab ühtset eestikeelset haridust alates lasteaiast. Haridussüsteem peab olema õppijakeskne ja käima ajaga kaasas. See on põhimõtteline väärtus ja samm, mis meie noorte paremaks tulevikuks astuda tuleb. 

  

Doris Lisett Rudnevs 

Reforminoorte juht