Kaja Kallas - Kindlates kätes Eesti

Viimaste aastate kriisid näitavad, et elame ebakindlal ajal. Peame valmis olema kõigeks – olgu selleks senitundmatu viirus, sõda Euroopas või neist kahest põhjustatud enneolematu hinnatõus. Putini sõda on andnud löögi meie kõigi rahakoti pihta. Seda on tajuda nii arveid makstes kui ka poes käies. Mõistame, et ajal, kus üks kriis ajab teist taga, peavad inimesed saama oma riigi peale loota, ning tundma, et mitte kedagi ei jäeta raskes olukorras üksi. Võitlus vabaduse eest käib igal rindel: ukrainlased võitlevad Venemaa sõjamasina vastu ning meie peame hakkama saama Putini sõjast tingitud valusate hinnatõusudega. See mõjutab meid kõiki, kuid peame oma vabaduse kaitsel olema kindlameelsed.

Reformierakond on peaminister Kaja Kallase juhtimisel tõestanud, et Eesti on kindlates kätes. Kindlates kätes Eesti tähendab kindlates kätes julgeolekut ja liitlassuhteid, toimetulekut, majandust ja ettevõtlust, välispoliitikat, tervishoidu ja kindlates kätes kvaliteetset eestikeelset haridust. Kindlakäeliselt juhitud riiki.

On tähtsam kui kunagi varem, et oleme liitlaste jaoks usaldusväärne partner, keda kuulatakse ja kellega arvestatakse. Reformierakonna kindlakäelisel juhtimisel püsib Eesti koos sõprade ja liitlastega läänelikus väärtusruumis, kus kehtib sõnavabadus ning kõigil on võrdsed võimalused ja õigused.

Targad ja tulevikku vaatavad otsused on Eesti kriisidest alati tugevamana välja toonud. Kaja Kallase juhitud valitsus suurendas riigikaitse investeeringuid juba enne, kui algas Putini sõda Ukrainas. Suurendasime Eesti energiajulgeolekut, sidudes end lahti Venemaa gaasist ja kiirendades uute energiaallikate kasutuselevõttu, sest kriisides tuleb käituda otsustavalt! Me vähendame energia hinnatõusu mõju peredele ning suurendame lastetoetusi ja pensioneid. Tõstame politseinike, päästjate ja tervishoiutöötajate palku, sest nemad on kriiside eesliinil. Samuti tõusevad õpetajate palgad, sest nende kätes on Eesti tulevik.

Tegutseme üheskoos liitlastega kindlalt Euroopa Liidus ja NATOs ning see tagab, et igal inimesel on võimalik väärtustada kõiki neid vabadusi, mille eest Ukraina praegu võitleb. Meie mets, meie loodus, meie vabadus ja suurim vara – iseseisev riik – on kindlalt hoitud.

Reformierakonnaga on Eesti kindlates kätes!

Vali kindlates kätes tulevik, vali Reformierakond!

Kindlates kätes julgeolek

KINDLATES KÄTES JULGEOLEK!

Meie vabadus on hindamatu vara. Töötame iga päev selle nimel, et Eesti oleks iseseisev, kaitstud ja turvaline. Paraku on Eesti julgeolekuolukord peale 24. veebruari kardinaalselt muutunud. Euroopa südames käib sõda ning Venemaast on kujunenud reaalne oht meie iseseisvusele.

Senini on aastaid olnud ühiskondlik konsensus, et Eesti kaitsekulud peavad moodustama vähemalt 2% SKP-st. Praeguses julgeolekuolukorras on aga selge, et peame tõstma kaitsekulutused 3% tasemele SKP-st, mille toel luua uusi võimekusi ja täiendada olemasolevaid. Seda kõike selle nimel, et ühelgi agressoril ei tekiks mõtetki meid rünnata.

Lisaks iseseisvale kaitsevõimele on meie julgeoleku vundamendiks tugevad liitlassuhted ning laiapindne riigikaitse. Hoides häid liitlassuhteid, oleme alati kaasatud otsuste tegemisse ning veelgi olulisem, meie arvamusega arvestatakse. Üksnes nii saame olla kindlad, et igal inimesel on võimalik väärtustada just neid vabadusi, mille eest Ukraina praegu sõjas võitleb. Teeme kõik meist oleneva, et sõda Ukrainas lõppeks võimalikult kiirelt ukrainlaste võiduga.

Üha rohkem seisame aga silmitsi desinformatsiooni ja vaenuliku propaganda levikuga. Peame tegutsema proaktiivselt, et igasugune valeinformatsioon kiirelt neutraliseerida, tugevdades seeläbi ühiskonna psühholoogilist kaitset.

Haridus on võti jätkusuutlikku tulevikku. Kui senini on riigikaitseõpetus olnud üldhariduskoolides vabatahtlik, nõuab muutunud julgeolekuolukord selle muutmist kohustuslikuks. Usume, et riigikaitseõpetus on kodanikuhariduse lahutamatu osa ning saadud teadmised on hädavajalikud igale inimesele.

Peame pidevalt panustama, et meie julgeolek oleks tagatud ning vabadused hoitud.

Reformierakonnaga on Eesti julgeolek kindlates kätes.

Kindlates kätes majandus

Kindlates kätes majandus!

Venemaa agressioon Ukrainas, kõrged energiahinnad ja kiire inflatsioon on tekitanud majanduses palju ebakindlust. Eesti vajab tugevat riigirahandust, et taastada stabiilne majanduskasv ning tagada välisinvesteeringuid ja ettevõtlust soosiv keskkond.

Suure pildi nägemine aitab meil täna teha valikuid, mis toovad parema homse. Rohepööre on üks lähikümnendite suurimaid väljakutseid, mis loob meeletu kasvupotentsiaaliga investeeringuid. Usume, et Eesti võiks olla selles sarnaselt digiühiskonna ehitamisega taas eestvedajaks.

Eestil on rahvusvaheliselt tugev maine, mille väärtust ei saa alahinnata. Mida rohkem suudame Eestisse meelitada kõrgtehnoloogilisi ja innovatsiooni soosivaid investeeringuid, toob see meile ka täiendavalt maksutulu. Selle arvelt saame rahastada haridust, tervishoidu ja maksta kõrgemaid pensione. Välisinvesteeringud kindlustavad meie majanduslikku julgeolekut ning kaitseinvesteeringute kõrval on need ka täiendavaks julgeolekugarantiiks.

Meie arvates peab maksusüsteem olema lihtne ja võrdse kohtlemise põhimõttest lähtuvalt ühetaoline. Jüri Ratase juhitud valitsuse ellu viidud maksuvaba tulu reform ehk nn. maksuküür on jäänud kiire inflatsiooni ja palgatõusu tõttu ajale jalgu. Kui süsteem loodi eesmärgiga aidata keskmise ja väiksema sissetulekuga inimesi, on praeguseks tekkinud üha rohkem inimesi, kellelt maksuvaba tulu võetakse ära. Toetame ühetaolise tulumaksusüsteemi taastamist, mis ei karistaks töötavaid inimesi kõrgema maksustamisega.

Sõja valguses taevastesse kõrgustesse sööstnud energiahinnad on toonud esile vajaduse kiirelt investeerida uute tehnoloogiate kasutuselevõttu. Kui senimaani oleme suuresti sõltunud põlevkivitööstusest, peame ellu viima tulevikku vaatavat energiapoliitikat, mis hõlmaks nii päikese-, tuule-, vesiniku- kui tuumaenergiatehnoloogiaid.

Reformierakonnaga on majandus kindlates kätes.

Kindlates kätes toimetulek

Kindlates kätes toimetulek!

Oleme kindlal veendumusel, et kriisides peavad inimesed saama loota riigile. Meie inimesed ei peaks mitte kunagi tundma, et neid on jäetud raskes olukorras üksi.

Möödunud talvel tulime inimestele appi kõrgenenud energiahindadega toimetulekuks. Senimaani kõrgel püsivate energiahindade mõju vähendamiseks töötasime välja elektri universaalteenuse, lisaks veel energiakandjate hinnalaed ja täiendav kompensatsioon elektrihinnast kuni 50 € MWh kohta.

Eesti inimeste toimetuleku kindlustamiseks oleme tegutsenud järjepidevalt selle nimel, et palgad tõuseksid. Alates 2023. aasta 1. jaanuarist ootab palgatõus ees õpetajatel, siseturvalisuse töötajatel, kultuuritöötajatel ning sotsiaaltöötajatel. Õpetajate keskmine palk tõuseb 2023. aastal ligi 400 euro võrra, ületades 2000 euro piiri. Päästjatel, kellel on olnud lubamatult suur mahajäämus palkades, tõuseb palk järgmisel aastal 36 protsenti.

Kindlust tuleviku ees saame anda ka ühiskonna haavatavamatele lülidele. Eelkõige on need eakad, väikese sissetulekuga inimesed ja lastega pered. Uuest aastast on keskmine vanaduspension tulumaksuvaba. Koos erakorralise pensionitõusuga ning indekseerimisega kasvab keskmine vanaduspension 704 euroni kuus. 1. jaanuarist jõustub tulumaksumuudatus, millega keskmine vanaduspension on tulumaksuvaba. Selle otsusega jääb eakatele aastas 370 eurot rohkem kätte.

Reformierakond väärtustab perede toimetulekut. 2023. aastal tõstame suurperede peretoetusi 50% ja lastetoetusi pere esimesele ja teisele lapsele 30% ning üksikvanema toetust 417% ehk üle 4 korra.

Peredele on oluliseks abiks ka 1. jaanuarist jõustuv tulumaksuvaba miinimumi tõus 654 euroni kuus.

Reformierakonnaga on inimeste toimetulek kindlates kätes.