Olen töötanud 22 aastat kohalikus omavalitsuses, 13 aastat abivallavanemana, 8 aastat vallavanemana ning 2021. a novembrist olen Kose vallavolikogu esimees. Minu töö eeldab pidevat suhtlemist ning hea suhtlejana tunnetan inimeste soove ja vajadusi. Mulle lähevad korda inimeste erinevad mured ja ma tegelikult ka soovin kõiki aidata. Usun endasse ning soovin rakendada oma oskusi, teadmisi ja kogemusi. Oma tugevusteks pean kõrget pingetaluvust, kohusetunnet ning head kohanemisvõimet. 

Minu soov on, et Eesti riigi ja kohalike omavalitsuste areng jätkuks spiraalsena – teemad võivad olla samad, kuid iga kord käsitletakse neid arenguetapi jagu paremalt positsioonilt. 

Kuni su küla veel elab… 

Iga paik ja küla on eriline ja omanäoline tänu seal tegutsevatele tublidele inimestele. See on märkimisväärne rikkus ja tõeline väärtus. Usun, et oluline osa edasistes arengutes on armastusel ja hoolivusel kodukoha ning üksteise vastu. Hoolimine saab alguse kõige väiksematest asjadest, näiteks korras kodu, talgud kodukohas, tegusad seltsid jne. Üksteist kuulates ning mõistes loome hooliva keskkonna meile kõigile. 

Näen, et kohalikud omavalitsused on hea ja turvalise elukeskkonnaga, kus on tasakaalus kohalike elanike heaolu ja majanduskeskkond. 

Perede väärtustamine 

Oluline töö on jätkuvalt laste ja noorte huvitegevus. Noortekeskused, huviringid ja treeningud, mis võimaldavad lastel elada huvitavat elu, saada pisitasa targemaks ja tugevamaks ning areneda õnnelikeks ja tegusateks täiskasvanuteks. 

Aeg on nagu anum: täites seda heade tegevustega, jääb vähe ruumi kahjulikeks. Noor, kes valib spordi, ei vali reeglina uimasteid, seda kinnitavad erinevad teadusuuringud. Et noor valiks spordi, peaks ta sportlike tegevustega kokku puutuma juba maast madalast. 

Hariduselus tahan toetada lapsesõbralikke, tervist edendavaid, rohelist mõtteviisi ja traditsioone kandvaid lasteasutusi. Et iga pere võiks olla rõõmus iga lapse üle, kes nende ellu tuleb, toetan laste võimalusi käia kodulähedases lasteaias ja koolis ning aitan kaasa tingimuste loomisele, kus arvestatakse ka kõigi erivajadustega lastega. 

Et inimene oleks õnnelik, on tal kõige sagedamini vaja meelepärast tööd ja lähedasi inimesi. Sageli on kõige lähemaks oma pere. Ja muidugi on vaja teadmist, et need kaks olulist teemat ellu ära mahuks, mitte teineteise vahel valima ei sunniks. Just selles viimases saavad riik ja kohalik omavalitsus perekondi aidata – kui on olemas head lasteaiad ja koolid, on vanematel kergem tööd jätkata ning kindlustada pere toimetulek.