HARIDUS 

Mul on kaks magistrikraadi, millest esimene on terviseteadustes psühhoteraapia valdkonnas (MSc) ning teine Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnast ärikorralduse valdkonnas (MBA). 

MINU LUGU 

Olen nooremana pikalt töötanud vaimse tervise valdkonnas, põhiliselt laste ja noortega psühhiaatriahaiglas. Olen kuulnud lugematul hulgal noorte lugusid ning otsinud lahendusi koostöös teiste meie suurepäraste vaimse tervise spetsialistidega. Ühel hetkel jõudsin punkti, kus tundsin, et me peame ühiskonnana suutma teha laste ja noorte kaitsmiseks veel palju rohkem, et tagada neile turvatunne. 

Olen üks nendest inimestest, kes mõistab väga selgelt, et teenused, mida riik pakub, tuleb meil endil kinni maksta ning toimiv majandus on see, mis tagab turvatunde peredele. Läbi selle sisekaemuse asusin õppima majandusteaduskonnas, nähes perspektiivina ennekõike tööd avalikus sektoris, et muuta selle halduse poolt efektiivsemaks ning suunata seeläbi rohkem vahendeid reaalsete teenuste pakkumisse. Olen töötanud KOVis nii finantsjuhi kui ka volikogu liikmena. 

Praegu töötan ma finantseksperdi rollis konsultandina meie tublide ettevõtjatega, aidates neil ellu viia rohe- ja digipööret. Need on inimesed, kes näiteks on võtnud riski oma isiklikule varale, et luua töökohti. Nende meeskonnad on töökad ning mõtlevad iga päev, kuidas efektiivselt ja nutikamalt toimetada. Need inimesed oleme tegelikult mina, sina ja tema – kes me loome iga päev oma töö kaudu lisandväärtust, mida riik saab kasutada teenuste korraldamiseks. Selleks, et ettevõtlus, majandus ning riigi pakutavad teenused saaksid areneda, on vaja ennekõike stabiilset ettevõtluskeskkonda, usaldust spetsialistide vastu ning selle eest seisvaid inimesi Riigikokku! 

EESMÄRGID 

Stabiilse ettevõtluskeskkonna tagamine 

Tööstuste digitaliseerimisele ja automatiseerimisele hoo andmine, et suurendada lisandväärtust 

Lastele ja noortele piisaval hulgal vajalike teenuste pakkumine, sh vaimne tervis 

Eripedagoogika tööriistade laialdasem kasutuselevõtt ja sellega kaasnev palgatõus õpetajatele 

ISIKLIKKU 

Meie peres on kaks last, 13-aastane Anette ja 6-aastane Mei. Minu elukaaslane Elvis Hrupa töötab kultuuri/meelelahutuse valdkonnas ning juhib Mustamäe kultuurikeskust Kaja. Praegu oleme üliõpilaspere, sest Elvis täiendab ennast EBSis juhtimisvaldkonnas magistrantuuris. Meie kodu asub väljaspool linnasaginat.