Riigikokku valituks osutudes luban seista erakonna senise poliitika eest ja võtan oma südameasjaks keskkonna ja hariduse valdkonna teemad.

25.03.1970
Sündinud: Tallinnas
Elukoht : Vilvere, Kohila Vald, Raplamaa
Haridus : keskeriharidus
Abielus, kolme lapse isa
Hobid: autosport ja jalgrattasõit
Kohila Reformierakonna PKO

Viimasel kahel KOV-i valimisel olen kandideerinud Kohila vallavolikokku.

Osalen spordi- ja eelarvekomisjoni töös.

Eesmärk kohalikel valimistel on olnud tegeleda valla külade arengu ja spordi arenguga.

Olen väikeettevõtja aastast 2001.

Hobi korras olen 10 aastat tegelenud autospordiga.

Peale aktiivse spordiga tegelemise keskendun võistluste korraldamisele ja Eesti Autospordi Liidus rahvaspordi arengu juhtimisele.

Suurt huvi tunnen välispoliitika ja riigi majanduse vastu.

Südamelähedased teemad on keskkond, roheenergia ning haridus.

Minu eesmärk Riigikogus on tegeleda investeeringutega maapiirkondadesse, olgu need siis investeeringud roheenergiasse või haridusse.

Näen vajadust, et riik panustaks rohkem ressursse roheenergiasse. Energia peab olema taskukohane igale elanikule. Fossiilsete kütuste vähenemise tõttu peame vaatama roheenergia suunas ja siin peab riik tegema kõik, et suudaksime sellest võtta maksimumi. Kindlasti peab riik pöörama pilgu maapiirkondadesse, kus napib tööd, aga kus on palju maad ja ruumi roheenergia tootmiseks, seega peame suunama investeeringud selles suunas.

Suur puudus on meil praegu õpetajatest ja selles tuleb riigil tugevamini kaasa rääkida. Meie elu alus on siiski meie laste haridus. Kui pole õpetajaid, pole ka haridust. Riik peab looma paremaid võimalusi õpetajatele ning meelitama neid ka maapiirkondadesse. Peame leidma võimalusi, kuidas toetada kohalikke omavalitsusi näiteks elamispindade soetamisel, et sellega ka rohkem õpetajaid maapiirkondadesse meelitada. Teame, et kohalikel omavalitsustel on piiratud vahendid ja neil puudub eelarves võimalus soetada sotsiaalkortereid. Aga see on täna ühe noore alustava õpetaja jaoks oluline motivaator, mis teda maapiirkonda võiks tuua.

Suurt rolli nii meie majanduses kui ka turvalisuses mängivad Euroopa Liit ja NATO. Sellest lähtuvalt toetan ma Reformierakonna poliitikat.

Kui osutun valituks Riigikokku, luban seista edasi erakonna senise poliitika eest ja võtan oma südameasjaks keskkonna ja hariduse valdkonna teemad.