Reformierakonna julgeolekutuur

Muutlikel aegadel on oluline hoida kokku, sest ainult sel moel saame üheskoos raskustest üle. Muutunud julgeolekuolukorraga maailmas näeme, kui olulised on liitlased ning kui tähtis roll on liitlassuhetel. Euroopa Liit ja NATO on Eesti suurimaks liitlaseks, et oleksime tähtsate otsuste tegemise juures ning võrdväärse partnerina laua taga. Nii saame olla kindlad, et meie arvamust kuulatakse ning sellega arvestatakse.

Reformierakond alustas oma üle-eestilise julgeolekutuuriga, kus erakonna liikmed ning uued liitujad arutlevad päevakajalistel teemadel. Alustades sellest, kuidas hoida kindlates kätes julgeolekut ning liitlassuhteid, kuidas hoida kindlates kätes meie inimesi ja nende toimetulekut, kuidas hoida kindlates kätes tervishoidu ja eestikeelset haridust ehk kuidas juhtida kindlakäeliselt Eesti riiki. Alates septembrist toimuvad Eesti erinevates paikades avalikud kohtumised, kus arutleme, kuidas haritud ja tark rahvas saab hoida Eesti julgeolekut.

Missuguseid julgeolekuvaldkondi peame Eestis hoidma kindlates kätes?

Sõjaline julgeolek on kindlates kätes, kui meil on hästi varustatud ning välja õpetatud Eesti Kaitsevägi koos liitlaste toega. Meie iseseisvuse garantii on kollektiivkaitse ning laiapindne riigikaitse, kus on igal inimesel oma kindel roll riigi vabaduse hoidmisel.

Energiajulgeolek on kindlates kätes, kui meil on sõltumatud energia tootmisvõimekused, mis tagavad Eestile varustuskindluse ning toetavad kliimaeesmärkide saavutamist. Peame olema täielikult sõltumatud Venemaa energiast, ent samas tagama meie inimestele taskukohase hinnaga energiat. 

Haridusjulgeolek on kindlates kätes, kui meil on ühtne ning kvaliteetne eestikeelne haridussüsteem, kus väärtustatakse õpetajaid ja lähenetakse õpilastele võimalikult individuaalselt. Haridussüsteem peab looma ühtses inforuumis mõtleva ühiskonna.

Majandusjulgeolek on kindlates kätes, kui meil on konkurentsivõimeline maksusüsteem ja majanduskeskkond, mis on atraktiivne ka välisinvestorite silmis. Turutõrgete korral on riik valmis tulema appi, kuid tavaolukorras peab majandus toimima turumajanduse põhitõdede järgi. Teisisõnu peab riigi roll majanduses olema minimaalne.

Kliimajulgeolek on kindlates kätes, kui meie maavaraliste ressursside kasutus on korraldatud heaperemehelikult, arvestades kõiki kaasnevaid keskkonna- ja kliimaaspekte. Eelkõige peame väärtustama rohelisele tulevikule suunatud lahendusi, mis tagaksid jätkusuutliku ja rohepöördeks valmis ühiskonna.

Psühholoogiline julgeolek on kindlates kätes, kui meie inimesed on hoitud ja neil on tagatud kõik võimalused abi ja nõustamise jaoks. Riik, kus inimesed on märgatud ning neist hoolitakse. Füüsiline ja vaimne tervis käivad käsikäes ning vaimse tervise mured vajavad tähelepanu. 

Ärevas ning muutlikus julgeolekuolukorras peame lähenema igale olukorrale lahendusega, kuidas on võimalik sellega tugevdada meie riigi julgeolekut, et meie vabariik ja iseseisvus kestaks igavesti ning meie inimesed oleksid kindlates kätes. 

Toimunud julgeolekutuuri kohtumised:

13.09 Harju- ja Raplamaa:

“Haritud ja tark rahvas loob kaitstud riigi” – Kaja Kallas ja Mario Kadastik

3.10 Võru-, Valga- ja Põlvamaa:

“Haritud ja tark rahvas loob kaitstud riigi” – Liina Kersna ja Mait Klaassen

10.10 Tallinn:

“Kindlalt kaitstud riik” – Hanno Pevkur ja Igor Schvede

1.11 Ida-Virumaa:

“Kindlates kätes julgeolek” – Andres Sutt ja Meelis Kiili

8.11 Hiiu-, Saare- ja Läänemaa:

“Kindlates kätes julgeolek” – Kaja Kallas ja Kalle Laanet

9.11 Pärnumaa:

“Kindlates kätes energiajulgeolek!” – Annely Akkermann ja Kristen Michal

17.11 Tartu:

“Kliimajulgeolek – kindlates kätes keskkond!” – Yoko Alender ja Raimond Tamm

30.11 Järva- ja Viljandimaa:

Julgeolekutuur “Kindlates kätes rahandus ja majandus!” – Jürgen Ligi ja Madis Timpson

5.12 Lääne-Virumaa:

Julgeolekutuur “Kuidas tagada Eesti julgeolek?” – Hanno Pevkur ja Indrek Keskküla

9.12 Tartu- ja Jõgevamaa:

Julgeolekutuur “Kuidas tagada Eesti toidujulgeolek?” – Urmas Kruuse ja Mait Klaassen

14.12 Tallinn:

Julgeolekutuur “Kindlates kätes e-riik ja merejulgeolek” – Igor Schvede, Viljar Jaamu ja Tiit Vapper