Turvalisust edendades saame elada paremas Eestis! 

Igal asjal on oma õige aeg ning see hetk tuleb ära tunda. Peale põhjalikku kaalumist olen otsustanud osaleda seekordsetel Riigikogu valimistel, mis on minu jaoks esmakordne. Seniselt on minu kandideerimise kogemus osalemine kolmel kohalike omavalitsuste valimistel – 2013, 2017 ja 2021. Kõik need kolm korda on läinud edukalt. 2013. aastal valiti mind Saue linnavolikogu liikmeks. Aastatel 2017 ja 2021, pärast omavalitsuste ühinemist, valiti mind Saue vallavolikogu liikmeks. Valituks osutumine tõi omakorda kaasa protsessi, kus erakonnakaaslaste usaldusel asusin 2016.  aastal täitma Saue abilinnapea kohta ning alates aastast 2017 olen olnud Saue abivallavanem. 

Enne omavalitsuse tööd olin 16 aastat erasektoris, olles maanteetranspordi logistik rahvusvahelises transpordis. 

Kõrghariduse omandasin Eesti Riigikaitse Akadeemias (tänane Sisekaitseakadeemia). Pärast Saue Keskkooli lõpetamist (1994) asusin õppima Eesti Riigikaitse Akadeemiasse ning lõpetasin kooli tolli erialal (1998). Pärast akadeemia lõpetamist töötasin tollis pisut üle kahe aasta. 

Olen 47-aastane, vabaabielus ja kahe tütre isa. Reformierakonna liige alates 09.05.2014. 

Mis on minu teema(d), mida pean Riigikogu tasandil oluliseks ajada? 

Valisin oma lugu sümboliseerima Maslow inimvajaduste hierarhia ehk Maslow püramiidi. 

Kui inimvajaduste püramiidis on kõige alus füsioloogilised vajadused (õhk, vesi, toit, uni jne), siis kohe järgmiseks kandvaks vajaduseks on inimesele turvalisuse vajadused. Turvalisuse vajadused on erinevalt liigitatavad. Esiteks vajadus füüsilise turvalisuse järgi (olla kaitstud, soov vältida vägivalda jne). Teine on finantsiline ja majanduslik turvalisus (töö, sissetulekud, vara säilimine jne). Kolmas tervise ja heaoluga seotud turvalisus (haiguste ja vigastuste vältimine, perekond jms). 

Just neid inimese turvalisusega haakuvaid valdkondi edendades saame elada paremas Eestis! 

Praegu seob mind siseturvalisusega minu igapäevatöö Saue vallavalitsuses (sh elanikkonnakaitse ja valmistumine kriisideks) ning vabatahtlik tegevus abipolitseiniku ja vabatahtliku päästjana. Aktiivse veredoonorina panustan tervishoiuvaldkonna heaks. Mulle on omistatud abipolitseiniku teenetemärk (2020), Päästeameti Rinnamärk (2020) ja Päästeameti Medal (2021).