Minust 

Olen mitmekülgsete huvide ja hobidega Patika küla elanik, ühiskondlikult ja kogukondlikult aktiivne, muu hulgas ka Rae valla abivallavanem, vastutades ehituse, planeerimise ja keskkonna teemade eest. Varasemalt olen juhtinud suuri avaliku sektori IT-arendusi ja IT-analüüse, kuid kirju haridustee tõttu oman lisaks informaatika magistrikraadile ka Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja suhtekorralduse ning kõrvalerialana riigiteaduste bakalaureusediplomit. Nii olengi juba üle 10 aasta tegutsenud ka raadio- ja telemaastikul, vedanud PR-projekte ning mõelnud kaasa kohaliku elu ja poliitika kujundamises. 

Oleme valmis! 

Olen suur planeerija, väga põhjalik, hea analüüsivõimega, töökas ning julgen oma seisukohtade eest seista. Oma ettevõtmistes soovin, et sahtlis oleks valmis ka sellised plaanid, mida loodetavasti kunagi vaja ei lähe. Sama põhimõtte järgi soovin jätkata tegutsemist ka Riigikogus, et kriisiolukordadeks valmistumine oleks süsteemne, läbimõeldud ja -mängitud, kommunikatsioon adekvaatne ja piisav ning varud ja nende võimalik realiseerimine kalkuleeritud ja paigas. 

Hindame kogukonda! 

Hindan väga kohalikul tasandil aktiivseid inimesi, külaliikumiste eestvedajaid ja kogukonna elu edendajaid. Olen ka ise inimene, kes probleemide tekkimisel püüab neile lahendusi leida, sest väga kerge on kodus diivanil vihaseid kommentaare pritsida, palju raskem aga erimeelsusi austavalt kompromisse otsida ja alustatud projekte lõpuni viia. Eks igaüks saab ise mõelda, milliseks eeskujuks ta oma lastele olla tahab ja millise ühiskonna järeltulevatele põlvedele pärandada. 

Reageerime muutustele! 

Elame kiiresti muutuvas ja üha uusi kriise loovas ühiskonnas ning vaadates Eestis ja maailmas toimuvat, on üldse vähe neid asju, mis turvaliselt ja tuttavlikult muutumatuna püsivad. Seetõttu tuleb ka riigijuhtimises olla paindlik, jooksvalt jälgida toimuvat, vajadusel teha kiireid ja julgeid otsuseid. Lõigata parimaid vilju tehnoloogiasektorist ja innovatsioonist: toidukapid, rendiautod, isesõitvad bussid, elektriautode laadimisvõrgustikud, rohetehnoloogiad, kogukonnaaiad, taaskasutus ja ringmajandus on vaid mõned märksõnad, mis on juba n-ö minu sõrme saanud ja kuhu ka edaspidi olen hea meelega valmis oma aega ja energiat panustama. 

Hoiame kokku! 

Eesti ühiskond peab praegu lõhestumise asemel kokku hoidma. Meil pole aega ega inimesi, et lubada endale igast erimeelsusest tulenevalt pahameelt ja halvustamist. Meil on vaja olla ja näida tugevad, et meiega oleks raskem manipuleerida.