Olen üpris kaua töötanud avalikus sektoris, olles nii Tallinna linnavolikogu liige, Pirita linnaosavanem, Harju Maavanem ning ka Riigikogu liige.  

Kogemus juhtimises, elukeskkonna planeerimises ja sotsiaalvaldkonna teemades on mulle andnud julguse taaskord kandideerida Riigikokku. Olen tänagi asendusliikmena Riigikogu liige, kus minu peamiseks tööks on uute seaduste väljatöötamine sotsiaalkomisjonis. Peamiselt tegelen sotsiaalkomisjonis lastekaitset, perepoliitikat, pensionireformi ja tervishoiuprobleeme puudutavate teemadega. Ent töötades Riigikogus tuleb kasuks ka teadmiste pagas majanduses (milles olen omandanud magistrikraadi) ning oskus analüüsida erinevaid protsesse.