Kooliajal tahtsin saada ettevõtjaks, aga sattusin hoopis poliitikasse. Nii olengi olnud Reformierakonnaga seotud juba kuus aastat ning täitnud selle aja sees erinevaid rolle erakonna töös. Tallinna noorteklubi juhist erakonna Tallinna linnavolikogu fraktsiooni aseesimeheni. Sekka veel nõunikutöö Reformierakonna Riigikogu ja Tallinna volikogu fraktsioonis. See kõik on andnud mulle üsna hea arusaama poliitikategemisest nii riiklikul kui kohalikul tasandil.

Suurema osa oma elust olen lähtunud põhimõttest, et kui tahad midagi tehtud saada, tuleb ikka ise käed külge panna. Nii on ka valimistega. Märtsis toimuvatel Riigikogu valimistel seisab ees põhimõtteline valik selle üle, millises suunas Eesti edasi läheb. Kas jätkame avatuse ja tulevikku orienteerituse suunal või saab meist tige endasse sulgunud riik, mille eesotsas on vanameelsed (EKRE) poliitikud. Isiklikult eelistan iga kell avatust suletusele ja näen, et sama visiooni on alati kandnud Reformierakond. Lisaks näen, et Reformierakond on see poliitiline jõud, kes mõtleb praeguseid kriise lahendades tuleviku peale. Teisisõnu, tänast heaolu ei peaks tulevikus maksma kinni need, kes praegu alles iseseisvat elu alustavad. Pean sellest rääkides silmas nii riigirahandust kui keskkonda.

Seega, soovides aidata kaasa Reformierakonna kui endale kõige meelepärasema erakonna valimisedule Tallinnas, olen otsustanud ka ise käed külge panna ja kandideerida koos ülejäänud meeskonnaga 2023. aasta parlamendivalimistel. Kuna juhin sügisest Reformierakonna Tallinna Kesklinna piirkonda, siis kandideerin samuti Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita valimisringkonnas.

Kristen Michal Riigikogu valimised 2023

„Sander on meie meeskonna võtmetegija. Ta on täpne, hea tajuga inimeste murede suhtes ja hoolikas. Lubatut ei jäta kunagi tegemata. Süda on tal õige koha peal, tubli ning hea huumoriga eestimeelne noor mees. Kui tahate öelda, et valisite tulevast linnapead veel enne kui ta tuntuks sai, siis nüüd on see võimalus. Tulevikus saab temast väga tõsine tegija.“

Kristen Michal, Reformierakonna Tallinna piirkonna juht, Tallinna linnavolikogu aseesimees

Mille eest seisan?

Kindlates kätes haridus

Hea haridus on vundament tulevases elus hästi hakkama saamiseks. Selleks, et kõigil Eestis elavatel noortel oleksid ühetaolised võimalused eduks, tuleb minna üle eestikeelsele haridusele alates lasteaiast. Kaja Kallase valitsuste ajal on ettevalmistused selleks juba alanud, viime selle ülemineku lõpuni.

Tallinna volikogu liikmena olen torkinud ka linnajuhte, et nad eestikeelsele õppele üleminekusse tõsisemalt suhtuksid. Loe pikemalt minu mõtteid eestikeelsele õppekeelele üleminekust.

Samuti on tähtis see, et inimesed, kes haridust annavad, oleksid motiveeritud ning tunneksid end hästi ja kindlalt. Üks viis selle saavutamiseks on pakkuda õpetajatele oma töö eest väärikat tasu. Reformierakonnas on meil ettepanek tõsta õpetaja palk 120 protsendini keskmisest palgast.

Kindlates kätes majandus

Parempoolse liberaalina leian, et riik saab kõige paremini majandusele hoogu anda, kui loob sellise keskkonna, kus inimesed tahavad töötada ja ette võtta ning seeläbi kõrgemat lisandväärtust luua. Muuhulgas tähendab see seda, et maksusüsteem peab soosima edasipüüdlikkust. Selleks tuleb esimese asjana kaotada ebaõiglane maksuküür, mis võtab keskklassi inimeste palgatõusust ära iga kolmanda euro, ning kehtestada kõigile 700-eurone tulumaksuvaba miinimum. Kõlab ju absurdselt, et kui teete tublit tööd ja teenite selle eest välja kõrgema palga, siis tuleb riik ja võtab suurema osa sellest lihtsalt ära. Meie maksureformi plaan lõpetab selle absurdsuse.

Vähem oluline ei ole seegi, et riigi rahaasjad peavad olema kontrolli all. Reformierakonnas on meil põhimõte, et püsikuludeks laenu ei võeta. Minu silmis on see ainuõige tee, sest üle jõu elamine tähendaks varem või hiljem maksutõuse.

Majanduspoliitikaga haakub tugevalt ka keskkonna- ja kliimapoliitika. Kvaliteetse elukeskkonna kõrval loob rohereform uusi võimalusi majanduses ja ettevõtluses. Toetun siin endise ettevõtlus- ja IT-ministri Andres Suti poolt öeldule, et rohereform ja roheinvesteeringud on selle sajandi suurim võimalus Eesti jaoks.

Kindlates kätes vanaduspõlv

Kolmandaks ei saa tähelepanuta jätta eakamaid inimesi. Noorena küll ilmselt iga päev sellele ei mõtle, aga vanaks jääme ühel päeval kõik. Lisaks on meil vanemad ja vanavanemad, kelle käekäigust hoolime. Tähtis on, et inimesed oleksid kõrge eani tegusad ja tunneksid end osana ühiskonnast. Väärikas toimetulek aitab luua selleks paremaid võimalusi.

Reformierakonna juhitavad valitsused on eakate paremaks toimetulekuks üht-teist teinud. 1. jaanuarist on keskmine pension tulumaksuvaba. Seisame selle eest, et see nii ka jääks. Prognooside kohaselt kasvab keskmine pension 2023. aastal 704 euroni. See aga ei tähenda, et töö oleks tehtud. Putini sõjaga kaasnenud hinnatõus on andnud tugeva löögi meie kõigi, sealhulgas eakamate ja eriti üksi elavate vanemaealiste inimeste rahakoti pihta. Nende toimetuleku parandamiseks peab keskmine pension tõusma nelja aastaga 400 euro võrra. Kui hoiame majanduse kindlates kätes, on see võimalik.

Kalle Laanet Riigikogu valimised 2023 „Sander on mees, kellele tasub helistada, kui tahad, et midagi tehtud saaks.“

Kalle Laanet, kaitseminister 2021-2022

Tallinna volikogus jätkub vaidlus kremlimeelsetelt teenetemärkide äravõtmise üle

22. veebruar 2023

Eelmisel Tallinna linnavolikogu istungil saadeti teisele lugemisele Reformierakonna ja Isamaa fraktsiooni ettepanek muuta Tallinna põhimäärust selliselt, et volikogu otsusega saaks linna teenete- ja vapimärgi ära võtta isikutelt, kes aitavad taastoota Vene Föderatsiooni mõjuvälja ja õigustavad Venemaa agressiooni. Eelnõu teisele lugemisele saatmise poolt hääletasid Reformierakonna, Isamaa, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikmed.

Loe veel