On aeg võtta e-haridus riikliku hariduspoliitika suunaks 

Minu peamisteks tegevusvaldkondadeks on haridus ja selle juhtimine. Suurim eesmärk, mille nimel soovin tegutseda, on ühtse haridusruumi loomine, kus igale lapsele on loodud parim arengukeskkond.  Haridussüsteem peab lähtuma printsiibist, et kedagi ei jäeta maha, aga parimate arengule luuakse ka parimad tingimused.

Olen hariduselt inglise ja saksa keele õpetaja, avaliku halduse magister ning koolijuht Tallinna Inglise Kolledžis. Mul on akadeemilised teadmised, praktilised kogemused, soov ja tahe Eesti haridust veelgi paremaks reformida. Eesti Koolijuhtide Ühenduse kui Euroopa Koolijuhtide Assotsiatsiooni juhatuse liikmena tunnetan, mis on hästi, mis jääb vajaka ja missuguseid häid praktikaid peaks Eesti haridussüsteemi üle tooma ning samuti, mida on meie enda hariduse eduloost teiste riikidega jagada. Tõsi, meie hariduse edulugu on suhteline, ka meil on valdkondi, mille osas ei ole veel põhjust uhke olla.

Eesti haridust kiidetakse, mitte asjata, kuid Eesti vajab paremat ja süsteemset hariduse arendamist, mis aitab kiitusel säilida ka tulevikus. Parem majandus, parem tervishoid, parem riigivalitsemine, parem julgeolek sõltub meie inimeste teadmistest, oskustest, hoiakutest ja väärtushinnangutest. Pean äärmiselt oluliseks, et kõikidel lastel oleks võrdne võimalus eestikeelsele haridusele juba lasteaiast nii Kesklinnas, Lasnamäel, Pirital kui üle terve Eesti. 

Kooliõpetajaid ei saa sünnitada homme juurde nagu soovitas üks poliitik sünnitada tööjõupuuduses tehnoloogiaettevõtetel homseks töötajaid. Oleme ometigi e-riik, on viimane aeg võtta e-haridus riikliku hariduspoliitika suunaks, et leevendada õpetajapuudusest tingitud teadmiste andmiste lünka. Minu maailmapildis ei ole mõeldav, et koolides jäävad füüsika- ja keemiatunnid andmata, kui pädevad õpetajad on teisel pool ekraani olemas. Riigi ülesanne peab olema nad viia e-hariduse lahenduste toel koolidesse, kus on nende järele vajadus.

Globaliseerunud maailmas ei saa eirata fakti, et haridussüsteem peab meie noori rahvusvahelise tööturu jaoks tänasest paremini ette valmistama. Hea stardipagas kodumaalt annab kõrge lennu globaalsel tasandil. Mina ei häbene seista rahvusvahelistunud kõrghariduse eest, sest see on Eesti tuleviku huvides. Kontaktid ja sõprus talentidega laiast maailmast hõlbustab Eesti inimestel ja nende ettevõtetel jõudmist rahvusvahelise areeni tegijateks. Annan endast maksimumi, et soodustada kõrgharidust, mis annab meie inimestele võimaluse õppida koos talentidega üle maailma siinsamas Eestis.

2009.aastal pälvis minu töö Aasta Koolijuhi tunnustuse. Eesti Vabariik on mind 2010. aastal tunnustanud Valgetähe IV klassi teenetemärgiga  ja Prantsusmaa 2011. ordeni „Akadeemilised palmioksad“ rüütlijärguga.