Otsused peavad põhinema faktidel ja läbirääkimistel, ning lõpptulemus lähtuma inimesest ja olema suunatud inimesele. 

Ma tean, et minu haridus ja elukogemus on sellised, et Riigikogus suudaks ma mõjutada seal tehtavaid otsuseid. 

Küsimused, mis mulle huvi pakuvad ja kus ma tunnen ennast tugevana, on majanduse areng, kohalike omavalitsuste tegevus, haridus, eakate toimetulek ja sotsiaalküsimused. 

Samuti tahan tegeleda kogukondade arengu ja ühistegevuste arendamisega, mis mulle tõesti huvi pakub, kuid on selge, et liiga paljude teemadega tegelemiseks lihtsalt ei jätku jõudu. 

Oma tegevuses olen alati lähtunud põhimõttest, et otsus peab põhinema faktidel ja läbirääkimistel, koostatud dokument olema ladusalt loetav, edasi viib meid visioon ja visa töö ning lõpptulemus peab lähtuma inimesest ja olema suunatud inimesele. 

Hariduselt olen elektroonikainsener, kelle lennundushobi muutus ühel momendil elukutseks. Olen olnud 14 aastat lennundusvaldkonnas riigiametnik ja töötanud lennufirmades alates piloodist kuni vastutava juhini. Praegu töötan lennukoolis, juhtides lennukoolituse valdkonda. 

Töötades riigiametnikuna tegelesin seadusloomega ning tänu läbitud koolitustele ja praktilisele tööle on mul selles valdkonnas hea ettevalmistus. Praktiline tegevus õigusaktidega andis arusaama Eesti riigi ja Euroopa Liidu institutsioonide rollist, seostest ja tegevusest igasuguste õigusaktide sünnil ja hilisemal rakendamisel. Olin seotud liitumisläbirääkimistega, Euroopa Liidu seadusandluse rakendamisega transpordisektoris ja Euroopa Liidu abiprojektide koordineerimisega. 

Praegu töötan piloodina lennutöid tegevas firmas ja koolitajana lennukoolis. Viimati mainitud tegevus viis mind tagasi koolipinki – et ennast tugevamalt tunda pedagoogikas, omandasin TalTechis tehnikaõppejõu kvalifikatsiooni. Hea on meenutada grupikaaslasi, kes töötasid õpetajatena erinevates haridusasutustes, ja nende kaudu saadud sisevaadet Eesti koolisüsteemist. 

Vanusega kaasnevad lennunduses teatavad ametipiirangud, millest tulenevalt on rohkem aega tegeleda meeldivate ja kasulike asjadega ning osaleda kogukondlikus tegevuses. 

Olen tallinlane, Tallinnas sündinud, koolis käinud ja siin kogu elu töötanud. 

Alates 1984. a elan Lasnamäel. Olen näinud linnaosa kasvu, tunnen rõõmu Lasnamäe arengu üle ja muret selle üle, mida võiks linnaosas veel enam ja paremini teha. 

Olen korduvalt olnud valitud Lasnamäe linnaosakogu liikmeks, kus töötan selle nimel, et linn tuleks elanikele lähemale, ja seda linnaosade volituste suurendamise, kogukonnaliikumise toetamise ja kaasava eelarve otsustusprotsessi arendamise kaudu. 

Olen abielus, abikaasa on tõlkija ja tõlk, täiskasvanud poeg juhib rahvusvahelisel turul tegutseva ettevõtte Eesti filiaali. Vabal ajal liigun ja liigutan ennast selleks, et vormis püsida. 

Olen kindel, et valituks osutumise korral esindan Riigikogus pühendumisega Tallinnas elavaid toredaid ja tarmukaid inimesi.