Olen Riigikogu liige, kultuurikomisjoni liige, Reformierakonna fraktsiooni aseesimees, muusikasõber ja ennekõike 10-aastase Villiami ema.

Eesti on minu, sinu ja paljude meie ühine kodu. Meie riigi suurim väärtus on tema inimesed ja Eesti püsib just suuresti meie kõigi panuse toel. Seisan liberaalsete ja demokraatlike väärtuste eest, samuti õiglase kohtlemise ja inimeste väljendus- ning loomevabaduse eest.

Olen Riigikogu kultuurikomisjoni liikmena seisnud kultuuri ja hariduse parema käekäigu eest. Mõned konkreetsed näited, mida pean tehtud töödest olulisteks:

  • olen aidanud välja töötada õpetajate järelkasvu strateegia;
  • olen viinud lõpuni autoriõiguste küsimustega seotud nn „tühja kasseti tasu“ seaduse, mis on kohandatud tänapäevaseks ja tänu millele on meie autorite õigused paremini kaitstud ning nende loomingu eest õiglaselt tasutud;
  • olen seisnud Kultuuriranitsa eest, mis annab juba täna kõikidele lastele sõltumata nende perekonna rahalisest võimalusest, elukohast või kooli võimekusest võimaluse külastada muuseume, teatrietendusi, kinoseansse või saada muud kultuurielamust;
  • olen aidanud välja töötada seaduse, mis viib meie riigi üle ühtsele eestikeelsele haridusele.

Eesti rahvas on läbi aegade olnud tegus, hakkamasaaja, tugev oma kultuurilt ja suur oma vaimult. Oleme alati hinnanud tarkust, teades, et just hariduses peitub tuleviku võti, ning oleme läbi aegade soovinud oma lastele paremat tulevikku. Just praegu on hea võimalus neile väärtustele pöörata järjest suuremat tähelepanu. Kõik Eesti lapsed, sõltumata majanduslikust taustast, peavad saama käia lasteaias ilma kohatasu maksmata. Kui oleme riigina otsustanud, et väärtustame laste kasvatamist, siis peab riik ka lapsevanemate õlult selle koorma tõstma.

Usun sellesse, et just kultuur on meie riigi sisejulgeoleku alustala ning kultuur toimib meie majanduse tugeva mootorina.