Kandideerides Riigikokku soovin tagada Eesti kodanikele igakülgset turvalisust, tarkust ja jõukust võimaldavat teadus- ja arendustegevust ning eakatele muretut pensionipõlve.

Mul on olnud rõõm olla tegus erialal, mis on muutnud meie kõikide elu mugavamaks, tõhusamaks ja kodanikukesksemaks. Selleks on digiühiskonna arendamine, mida olen saanud teha nii õppejõu kui ka selle valdkonna ettevõtjana.

  • Digiriik tagab meile tõhusa ja korruptsioonivaba kodanikuühiskonna.
  • Teadus- ja arendustegevus on ja jääb Eesti edu aluseks.

Õppejõuna teadmisi ja oskusi jagades algatasin Eesti taasiseseisvudes esimeste tänapäevaste infosüsteemide loomisega e-riigi arendamise ettevõtjana, mis tänu paljude inimeste asjatundlikule koostööle on tänaseks eesrindlik digiühiskond. Väga palju riike hõlmava rahvusvahelise koostöövõrgustiku tõttu tean, mida oleks vaja teha, et Eesti edulugu edukalt jätkuks.

  • Kõik juhid, eriti avalikus sektoris, peavad vastutama oma töö ja tulemuslikkuse eest.
  • Iga digiprojekt peab olema kodanike jaoks, iga maksueuro kulutatud eesmärgikohaselt.
  • Kõrgharidus peab olema pidevalt jätkusuutlikult rahastatud.

Läänemaailma vastu peetav hübriidsõda ohustab meie julgeolekut kõikides eluvaldkondades.

  • Tagada tõe kaitse ja informatsiooniline julgeolek nii hariduses kui ka kultuuris, ettevõtluses ja poliitikas, energeetikas ja usuvaldkonnas.
  • Igakülgne turvalisus Eesti kodanikele.
  • Puhas sport ilma agressorriikide sportlasteta.
  • Kiire üleminek eestikeelsele haridusele.

Olen aukonsul tunnustusena kodanikukeskse erialase tegevuse eest välismaal.