Reformierakonna maksulangetus keskklassile

Riigikogu valimised 2023

Maksuküür

Venemaa alustatud täiemahuline sissetung Ukrainasse puudutab hinnasõja ja energiasõja kaudu iga Eesti inimest. Reformierakond pakub hinnatõusudega võitlemiseks välja parempoolse ja liberaalse lahenduse: jätame inimestele rohkem nende teenitud raha kätte, et nad saaksid ise otsustada, kuhu see paigutada.

Reformierakonna maksuplaan – 700€ tulumaksuvaba kõigile

Seni on kriisiaastate toetusmeetmed keskendunud madalama sissetulekuga inimestele. Reformierakonna juhtimisel on tõusnud tulumaksuvaba miinimum, pensionid, toimetuleku- ja peretoetused. Reformierakond on seisukohal, et samamoodi tuleks toetada ka keskklassi. Meil on selleks kaks ettepanekut – esiteks kaotame ära maksulüüru, mis 1200-2100eurost sissetulekut saavate inimeste palgatõusust söö ära iga kolmanda euro. Ja teiseks, tõstame tulumaksuvabastuse 700 euroni kuus. Esimesed sammud sel teel astume juba jaanuaris, kui keskmine pension muutub tulumaksuvabaks ja tulumaksuvabaks saab 654 eurot kuus.

Jüri Ratase esimene valitsus kehtestas 2018. aastal ülikeerulise, 6000 tuluastmega astmelise tulumaksu. See näeb ette, et alates 1200-eurosest kuusissetulekust hakkab inimesele eraldatud tulumaksuvaba miinimum iga teenitud euroga vähenema, jõudes 2100-eurose palga juures nullini. Sisuliselt kehtestab see keskklassile täiendava, kõrgema maksu – seda nimetataksegi maksuküüruks – millega iga kolmas euro palgatõusust läheb riigile. Kui te ei usu, minge mõne maksukalkulaatori lehele ja veenduge. Kui inimese brutopalka vahemikus 1200-2100 eurot tõsta saja euro võrra, jääb talle sellest kätte alla 70.

See süsteem karistab edasipüüdlikkust ja seda eriti just keskklassile. Kui maksuküür 2018. aastal loodi, oli keskmine palk Eestis 1200 euro kandis. See võimaldas väita, et maksutõus puudutab vaid jõukamaid inimesi. Täna aga on meil keskmine palk 1700 euro kandis, mis tähendab, et maksuküüru alla jääb just keskklass – politseinikud, õpetajad, kultuuritöötajad, meditsiiniõed, päästjad. Kõik valdkonnad, kelle palkade tõstmiseks riik teeb iga-aastaselt suuri pingutusi, et sellest maksutõusust suur osa teise käega maksuküüru kaudu tagasi võtta. Kuigi maksuküüru loonud erakonnad on pärast selle kehtestamist olnud esindatud igas valitsuses, pole seda kuidagi reformitud, vaid see on jäänud paika täpselt vanale kohale.

Mõned näited:

Kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumpalk tõuseb järgmisel aastal 1600 euroni. Maksuküüru kaotamine jätaks kõrgharidusega kultuuritöötajale jaanuarist täiendavalt kätte 58 eurot kuus ehk 698 eurot aastas.

Politseiniku miinimumpalk on 2023. aastast alates 1849 eurot, Reformierakonna keskklassi maksuvabastus tähendaks politseinikule 94 eurot rohkem kätte, aastas teeb see 1132 eurot.

Õpetajate arvestuslik keskmine palk tõuseb 2023. aastal 2048 euroni. Reformierakonna maksusüsteemiga saaks sellist palka saav õpetaja tänasega võrreldes täiendavad 123 eurot palgatõusu, aastapalga tõus 1478 eurot.

Teine probleem selle süsteemiga on, et kui inimene ei suuda oma sissetulekuid aasta lõikes ette planeerida, siis võib teda aasta lõpus tabada täiendav maksuarve, sest ta on saanud rohkem sissetulekuid, kui riigile öelnud. Või siis ei kasuta ta maksuvabastust üldse ja jätab oma teenitud raha riigi arvele, see aga tähendab, et raha väärtus inflatsiooni tõttu väheneb. Ühetaoline maksusüsteem, mida pakub Reformierakond, tähendaks, et kogu maksuvabastuse võib iga kuu julgesti välja võtta ja aasta jooksul täiendavalt saadud tulu seda ei muudaks.

Jüri Ratase maksuküür tabas julmalt töötavaid pensionäre, kes kaotasid sissetulekutest eriti palju. Nii tänasime inimesi, kellele riik pidevalt räägib, et nende panus tööturul on eriti oodatud. Kaja Kallase valitsus on esimese sammu maksuküüru kaotamiseks astunud, muutes keskmise pensioni alates 1. jaanuarist 2023 tulumaksuvabaks. See tähendab, et vähemalt töötavad pensionärid toome me lõpuks ometi maksuküüru alt välja. Pärast Riigikogu valimisi märtsis on meie soov teha sama kõigi ülejäänud inimestega. Samuti tõuseb tulumaksuvaba miinimum 1. jaanuarist 500lt 654 euroni, mis inimeste palkades kajastub veebruaris.

Meie oponendid küsivad meilt, mis see plaan maksab ja kust see raha tuleb. Selle mõju riigieelarvele on esimesel aastal hinnanguliselt 340 miljonit eurot. Need on 340 miljonit, mis jäävad Eesti keskklassile aastas rohkem kätte, mille ulatuses inimesed saavad ise otsustada, kuhu see raha paigutada. Ka ettevõtete tulumaksu kaotamisel süüdistati meid, et selleks sammuks pole piisavalt raha. Oleme siiski veendunud, et nelja aasta jooksul, samal ajal riigieelarvet vastutustundlikult majandades ja Eesti majandust kasvatades on see raha absoluutselt võimalik leida. Ka teised erakonnad nõustuvad, et maksuküür on ajale jalgu jäänud ja tabab kõige raskemalt just keskklassi, mida tuleks muuta. Tööjõumaksud on täna Eestis pigem kõrged, nende langetamine soodustab rohkem töötamist, mida Reformierakond on alati toetanud.

Mida tähendab Reformierakonna maksulangetus Sinule? Leia allpool oma sissetulek:

600 €: Sinu võit kuus 20 €
700 €: Sinu võit kuus 40 €
1000 €: Sinu võit kuus 40 €
1200 €: Sinu võit kuus 40 €
1300 €: Sinu võit kuus 51.1 €
1400 €: Sinu võit kuus 62.2 €
1500 €: Sinu võit kuus 73.3 €
1600 €: Sinu võit kuus 84.4 €
1700 €: Sinu võit kuus 95.6 €
1800 €: Sinu võit kuus 106.7 €
1900 €: Sinu võit kuus 117.8 €
2000 €: Sinu võit kuus 128.9 €
alates 2100+€: Sinu võit kuus 140 €

Reformierakond taastab Eestile edu toonud lihtsa ja õiglase, ühetaolise maksusüsteemi, kus igal inimesel on kuus kasutada 700 eurot tulumaksuvabalt ja pärast seda kehtib sissetulekule tulumaks 20% ehk igalt eurolt tuleb maksta 20 senti.