Eesti peab olema turvaline, empaatiline ja inimväärne

Olen loomult õigluse eest võitleja! Pärit represseeritute perekonnast ning elanud Tallinna südalinnas pea 50 aastat.

Oman magistrikraadi ning töökogemust erasektoris, avalikus sektoris ja meedias. Reformierakonna liige olen olnud 22 aastat.

Minu elu pöördepunktiks sai 11. septembril 2001. aastal New Yorgis toimunud terroriakt. Tragöödiaga silmitsi seistes sain aru, et elame siin ilmas vaid ühe korra ja sestap tuleb elupaik muuta turvaliseks, empaatiliseks ja inimväärseks.

Minu huvivaldkonnad on kultuur, haridus, arhitektuur ja heategevus. Selleks, et abi jõuaks õigesse kohta, on vajalik taustakontroll, kuna väga palju on petuskeeme ja valeandmeid.

Olen Tallinna linnavolikogu liige (sh linnamajanduskomisjoni liige), Reformierakonna Kesklinna piirkonna juhatuse liige ja jätkuvalt Kesklinna linnaosakogu (halduskogu) liige ning töötan ka linnaosa eluasemekomisjonis, mittetulundustegevuse toetuste andmise komisjonis, linnaelu- ja kultuurikomisjonis ning hariduskomisjonis.

Lisaks erakonna püstitatule on minu jaoks tähtsad järgmised teemad:

1. Eesti keele, kultuuri , traditsioonide, omandi ja kõrgetasemelise hariduse säilimine.
2. Muuta korteriühistute tegevus läbipaistvaks, tagada kontroll juhatuse töö üle (võimalikud jokk süsteemid). Palju on räägitud ja tean isiklikult probleemidest korteriühistutes, eriti juhatustes, kus vaatamata sellele, et kõik on juriidiliselt korrektne, puudub läbipaistvus ning on tunda korruptsiooni.
3. Vähihaigetele tasuta ravi! Iga võidetud elupäev on hinnatud! (Tegemist on protsessiga, milles tervishoiupoliitika kujundajatelt võiks oodata paindlikkust ja kiiret tegutsemist haigete huvides.)
4. Erivajadustega lastele igakülgne abi toimetulemiseks.
5. Üle vaadata e-poodide (poodide) regulatsioonid tarbijate kaitseks. Reguleerida elektri võrgutasusid, sh börsihind.
6. Räämas ja vanad majad nii linna kui ka erasektori abiga korda teha, leida kompromiss kinnistute omanikega, et kiirendada kinnistute arengut. Säilitada miljööväärtus ja identiteet.