Soovin panustada eakate ja ka muul põhjusel abi vajavate inimeste heaolusse, samuti nende laste vaimse ja füüsilise tervise säilimisse, kes peavad täna olema abi vajavate vanemate peamine tugisammas.

Olen õppinud nii Tartus kui ka Tallinnas, omandades bakalaureusekraadi majandusteaduses ja magistrikraadi haldusjuhtimises. Töötasin 22 aastat rahvusvahelise meediaagentuuride keti Omnicom Media Group Eesti esinduses, kus tegutsesin nii pikaajalise finantsjuhi kui ka tegevjuhina. Praegu töötan igapäevaselt eakatega Prantsuse hooldekodude keti Senior Group esindajana Eestis, mis on mulle näidanud lähedalt eakate ja nende perekondade muresid ja vajadusi. Arendades välja eakate hooldekodu perekeskset lahendust, astume sammu kaugemale traditsioonilisest hooldekodust ja viime ellu uuenduslikke lahendusi, mis vastaksid inimeste vajadustele, oleksid integreeritud kohaliku/piirkondliku võrgustiku teenuste osutamise mudelitesse ning tugevdaksid olemasolevaid ja tekkivaid ökosüsteeme, mis toetavad tervena vananemist. Võimaldades turule tulla erinevatel sotsiaalse teenuse pakkujatel toetame teenuste mitmekesistamist ja paremat kättesaadavust, millest võidavad teenuste vahetud kasutajad. Arendades kvaliteetset häirenupuga kodu- ja isikuhooldusteenust eakatele, teeme pikas perspektiivis võimalikuks selle, et pikaajalise hooldusvajadusega inimene saaks võimalikult kaua iseseisvalt kodus toime tulla ja vältida hooldekodusse kolimist. Koduõenduse tagamine hooldusravi vajavatele inimestele on samuti olulise tähtsusega. Arendada tuleb sotsiaalhoolekande ja tervishoiuvaldkonna teenuseid kompleksselt, et tõsta eaka elanikkonna elukvaliteeti ja vähendada koormust tervishoiusüsteemile.

Teades seda, milline füüsiline, vaimne ja materiaalne koormus lasub lähedastel, on oluline tagada, et tänastest abistajatest ei saaks tulevikus uusi abivajajaid. Selleks on oluline arendada kogukonnateenuseid ja toetada vabatahtlike organisatsioone, viies kokku vabatahtlikud ja abivajajad. Sotsiaal- ja tervishoiuteenuste taotlemine ja kasutamine peaks olema kättesaadav ühest kohast, et inimesed abivajaduse korral ei peaks kulutama mitut ust. Soovime ju kõik, et ka vanaduses oleks meil mugav ja rahuldust pakkuv elu.

Eve Altrovi sulest ilmus hiljuti ka arvamuslugu Postimehes “Kõrge ja madal vaade: kas me hoolime põgenikest või talume neid?”


Hoides ühte tunne on uhkem ja jaksame rohkem!