Kõik Reformierakonna naisühenduse NaiRE liikmed teavad, et kõik algab naistest! 

Õnnelikus abielus ja kahe eduka, kõrgelt haritud ning silmapaistva täiskasvanud lapse ema. 

Olen kaunil ja täiesti ainulaadsel Viljandimaal elanud veidi üle 50 aasta, näinud selle paikkonna pikka ja huvitavat arengut, kohtunud erinevate inimestega ning kuulanud nende lugusid ja tegusid. 

Olen töötanud nii erasektoris kui ka avalikus sektoris. Peale Võhma Keskkooli lõpetamist läksin õppima insenerigeodeesiat ning töötasin sellel alal Viljandimaal ligi 10 aastat. 2009. a läksin uuesti õppima ning 2012. a lõpetasin Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis liiklusohutuse eriala, mille lõpetasin edukalt diplomitööga Viljandi linna liikluskeskkonna muutmise hüvanguks. Olen igapäevaselt ohutuse ja ennetustöö ekspert, liikluskoolitaja ning olnud ka õppejõud, praktikajuhendaja ja lõputööde retsensent nii liiklusohutuse eriala kui ka teiste kõrgkoolide üliõpilastele. Viimased 22 aastat olen suunanud liiklejaid ohutumalt käituma nii Viljandi kui ka teistes maakondades. 

Minu hobid on reisimine, seltskonnatants, mäesuusatamine ja erialakirjanduse lugemine. 

Reformierakonna toetaja olen olnud alates erakonna asutamisest 28 aastat tagasi ning ise liitusin aastal 2018. Osalesin nii 2017. kui ka 2021. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel. 

Kandideerin Riigikokku, olles Reformierakonna naisühenduse NaiRE juhatuse liige ja Viljandimaa naiste koordinaator; et meie inimesed ka Viljandimaal oleksid hoitud ja neil oleks tagatud kõik võimalused, abi ja nõustamine. Mulle meeldib riik ning maakond, kus inimesi märgatakse ning neist hoolitakse. Füüsiline ja vaimne tervis käivad käsikäes ning vaimse tervise mured vajavad samuti tähelepanu igas maakonnas, ka Viljandimaal. 

Väärtustan rahuliku tempoga rohelisele tulevikule suunatud lahendusi, mis tagaksid jätkusuutliku ja rohepöördeks valmis ühiskonna. 

Seisan selle eest, et meil Eestis oleks kvaliteetne eestikeelne haridussüsteem, kus väärtustatakse õpetajaid ja lähenetakse õpilastele võimalikult individuaalselt igas paikkonnas. Haridussüsteem peab looma ühtses inforuumis mõtleva ühiskonna. 

Soovin viljandimaalasi väärikalt esindada ning muuta seeläbi elu siin kaunil kuppelmaastikul paremaks. 

Reformierakonnaga on Eesti kindlates kätes! Vali kindlates kätes tulevik, vali Reformierakond!