Eesti on vajumas jagajate-saajate mentaliteedi sohu. See ei ole jätkusuutlik tee ja sellelt rajalt tuleb ära keerata! Kandideerin Riigikokku, et näidata koos Reformierakonna meeskonnaga Eestile teist teed – paremat teed!

Meie riik vajab tegusaid inimesi

Olen kindel, et suudan Riigikogus teha kuuldavamaks arusaamise, et meie riik vajab tegusaid inimesi. Soovin selgitada, et jagajate-saajate mentaliteedi ja „riik peab mulle andma“ suhtumise arendamine Eestis ei ole jätkusuutlik ega vii meie riiki edasi. Kogu seadusandlus ja riigi areng tervikuna peab lähtuma inimeste ettevõtlikkuse soosimisest ja arendamisest.

Noored on Eesti tulevik! Seetõttu pean ka oluliseks leida riiklikul tasandil võimalused noorte algatusvõime ja ettevõtlikkuse suurendamiseks. Selles protsessis pean väga oluliseks huvihariduse rolli ja seetõttu peab ea- ja võimetekohane noort arendav ning innustav huvitegevus, nagu kunst, sport ja IT, olema kättesaadav igale noorele.

Soovin panustada Eesti arengusse

Olen elupõline paidekas ja julgen väita, et Järvamaa fänn. Viimased 26 aastat olen olnud Paide linnavolikogu liige, mitmendat korda volikogu esimees ja seetõttu hästi kursis Järvamaa omavalitsuste murede ning rõõmudega. Nüüd tunnen, et mul on elukogemust, enesekindlust ja oskusi, et ka Riigikogu tasandil kaasa lüüa. Viljandi on minu onu pere elukoht ja eks Viljandimaagi kannab koos Järvamaaga oma õlgadel samu probleeme.

Esmaseks pean seda, et saan oma eluga ise hakkama ja lisaks suudan panustada ka ühiskonda. Olen pikalt Järvamaal tegutsenud skautmaleva juhina. Juhendan Paides mudelautoringi ja karateklubi Täht. Proovin ärgitada igas oma õpilases enesekindlust ja teotahet, et temast kasvaks ühiskonda panustav inimene.

Üks probleem, mille lahendamisega soovin veel tegeleda, on lihtsa ja stabiilse maksusüsteemi taastamine.

Minust

Olen loomult läbi ja lõhki pereinimene. Minu armas abikaasa Ingrid on väga tegus ja hea perearst. Paidesse on tema rajanud Eesti ühe ilusaima ning hubaseima perearstikeskuse. Lisaks on tal suurepärane oskus meelitada noori arste Tallinnast ja Tartust väikesesse Paidesse tööle. Tema hobi on ka disain, enamik arstikeskuse ja kodu mööblist on tema joonistatud. Vanem poeg Ivar on keemiadoktor ning kõva lumelauakrossi sõitja, kaheksakordne Eesti meister. Temal on juba oma pere ja temalt on ka meie imearmsad lapselapsed Linda ja Oskar. Noorem poeg Randolf õpib Paide gümnaasiumis ja tegeleb mudelautonduse, lumelauasõidu ja trikisuusatamisega.

Lisaks on peres segadust tekitamas Ruudi, kes on rõõmus 101 laiguga Dalmaatsia koer. Huvitav fakt minu kohta on veel ehk see, et olen esimene eestlane, kellel õnnestus sooritada 3. daní (sensei e õpetaja tase) vööeksam Kyokushinkai karates (täiskontaktne karate).

Minu hobi number üks on alati minu pere. Puhkus möödub suvekodus Pärnumaal, suvekodus töid tehes ja purjelauaga sõites. Talvel olen meeleldi lumelaual. Usun, et eestlasele sisendavad kindlustunnet kodu ja perekond. Need kaks on kõigest üle. Alles nende kahe järel saab hakata otsima midagi muud.

Unistan, et perekonnal oleks kõik hästi. Unistan, et minu lapsed saaksid endaga nii hästi hakkama, et suudaksid olla toeks ka teistele. Unistan, et Eestis oleks rohkem inimesi, kes enesekindluse ja uhkusega ütlevad: Mina märkan, Mina arvan, Mina proovin, Mina suudan, Mina teen! Sellisel juhul rajame endale koos elamiseks veel parema Eesti!