Kaitseliitlasena ütlen alati uhkusega – Eesti eest surmani!

Olen kolme lapse ema, abielus, sündinud ja kasvanud Järvamaal, talulapsena suures peres, kus kolm põlvkonda ühe katuse all elasid ja lapsi kasvatasid. Kodust sain kaasa hindamatud väärtused, turvatunde ja peamised põhimõtted, mis mind on kogu elu saatnud. 

Olen töötanud nii sotsiaal- kui ka haridusvaldkonnas ning kümme aastat Türi vallavanemana. Viimase aasta olen pühendanud väga vastutusrikkale missioonile – Dementsuse Kompetentsikeskuse strateegilise plaani loomisele, et järgmisel viiel aastal suudaksime Eestis paremini toime tulla dementsete inimeste ning nende lähedaste toetamisega. 

Olles aastaid olnud Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse aseesimees, olen näinud laiemat pilti kogu Eesti omavalitsuste eluolust ning kitsaskohtadest. Leian, et inimeste vajadustest lähtumine ning säästlik avaliku raha kasutamine on üha olulisem. Väikese riigina peab Eesti majandama arukalt ja looma ettevõtluskeskkonna, kus tegutsemine on arusaadav ning väärtuste loomist soosiv. Eesmärgiks tuleb seada kvaliteetne eestikeelne haridus, heaks kodanikuks kasvamine, oskuste ja teadmiste väärtustamine. 

Reformierakonna liikmena tahan kaasa aidata sellele, et meeldiv ja turvaline elukeskkond ning eneseteostus oleks võimalik igas Eesti paigas. Tunnen, et oma senise töö- ja elukogemuse põhjal olen valmis kaasa rääkima seadusandluse loomisel ning andma sellesse praktikuna väärtuslikku sisendit. Eesti vajab tugevat regionaalpoliitikat, selget vaadet maa- ja väikelinnaelule, mis võimaldab pakkuda elanikele nii kvaliteetseid teenuseid kui ka head elukeskkonda, mitmekesiseid töiseid ning ühiskonnaelus osalemise võimalusi. Kohalike omavalitsuste, maaettevõtjate ning maaperede ja väikelinnade elanike huvid peavad olema meie väikeses riigis arvestatud nii ettevõtlus-, haridus- kui ka sotsiaalpoliitikas. 

Kaitseliitlasena ütlen alati uhkusega – Eesti eest surmani! Riigikogu liikmena saaksin seista sama kindlalt Eesti riigi turvalisuse ja elu edenemise eest! 

Pipi-Liis Siemann: me kõik jääme vanaks

17. veebruar 2023

Need laulusõnad on sulatõsi ning kuigi saame oma tervise ja pikkade eluaastate heaks paljugi ära teha, on vist igaühel meist aeg-ajalt kuklas tiksumas mure, kuidas ma eakana hakkama saan. Meie, praeguste töötegijate vanemad ja vanavanemad, on oma elutöö teinud ning nende heaolu on kindlasti lastele oluline.

Loe veel