Kandideerin Riigikogusse, kuna leian, et kohaliku omavalitsuse juhtimise kogemusega inimesi peaks olema Riigikogus rohkem. Peab tõdema, et praegu ei saa väga paljud saadikud linna või valla olemusest ja rollist Eesti arengus aru. Omavalitsused on kõige lähemal inimestele ja loovad kodanikele turvatunde. 

Ei tohi unustada väiksemaid kogukondi 

Tahan anda panuse meie koduriigi arengusse. Riik ei ole ainult Tallinnas ja Tartus. Riik on igal pool – Võrus, Kanepis, Suure-Jaanis, Paides ja ka Amblas, kõikjal Eestis. Samal ajal, mil suured keskused koguvad jõudu, ei tohi me unustada väiksemaid linnu, külasid ja kogukondi. Tahan, et meie koduriik areneks ühtlaselt. Oleme piisavalt kompaktsed ja nutikad, et elu edendada nii maal kui ka linnas. Tean ja tunnetan, millised on praegu meie regionaalsed probleemid. 

Juhul kui osutun valituks, soovin ühtlustada linna ja maapiirkondade arengut. Konkretiseerida riigi ja kohaliku omavalitsuse ülesandeid ja rahastamist. Samuti soodustada ettevõtluse arengut maapiirkondades, uute töökohtade ja ka elukohtade loomist. Luua võimalusi noortele kodukohas tööd leida, et nad saaksid arendada oma koduvaldasid. Lisaks soovin panustada keskkonda ja seda läbi parema ja läbipaistvama jäätmehoolduse, kus omavalitsustel oleks suurem roll. Olen valmis andma endast 110% ja enamgi, et meie riik areneks ning et meie lastel oleks parem Eesti, kus elada. Olen töötanud kohalikus omavalitsuses üksteist aastat ning soovin ja olen valmis oma kogemusi ning teadmisi panustama Eesti riigi arendamisse. 

Sünnikoht on südamelähedane 

Olen sündinud ja kasvanud Viljandimaa ja Järvamaa piiril, täpsemalt Imaveres. Töötasin kaks aastat Imaveres abivallavanemana, kaheksa aastat Ambla vallavanemana, kolm aastat juhtisin Järva valda ning praegu olen Järva vallavolikogu esimees. Mulle on südamelähedased mõlemad maakonnad, kuna Imaveres olen üles kasvanud ning esivanemad ja paljud sõbrad on samuti sealt pärit. 

Olen lapsena kuulunud noorteorganisatsioonidesse ning aktiivselt kaasa löönud kodukoha tegemistes. 19-aastaselt kandideerisin Imavere vallavolikogusse, et anda panus kodukoha arengusse. Olen Eesti Jäätmehoolduskeskuse juhatuse esimees ja hoolitsen selle eest, et liiguksime ringmajanduse suunas ja et Eesti keskkond oleks puhtam, inimesed teadlikumad ja loodussäästlikumad. 

Minust 

Perekond on kõige alus ja olen uhke oma perekonna üle, kes on mulle toeks ja abiks igal hetkel, kui seda vajan. Nad sisendavad minusse õnnelikkust, rõõmsameelsust ja kindlameelsust oma tegemistes. Parim puhkus on aktiivne puhkus, seega harrastan sporti – mängin võrkpalli ja suusatan. Puhata meeldib mulle looduses, kuna meeldib käia jahil ja kalal.