Olen otsustanud kandideerida Riigikokku, sest näen vajadust panustada noore inimese energia, innovaatiliste ideede ja suure töövõimega.

On aeg, et poliitika kujundamine ei oleks vaid keskealiste meeste rida. Parlament peaks olema läbilõige ühiskonnast ja ühiskonnas on nii nooremaid kui ka vanemaid inimesi. 

Olen Viljandi vallavolikogu esimees ja töötan kinnisvaraarenduse valdkonnas. Lõpetan sel kevadel oma magistriõpinguid ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise erialal Tallinna tehnikaülikoolis. Vaatamata oma noorele eale olen jõudnud panustada juba viis aastat Viljandi vallavolikogu töösse. See on olnud väga mitmekülgne ning huvitav väljakutse. Olen alati läinud kõikide eelnõudega detailideni ning samasuguse põhjalikkuse ja pühendumisega soovin panustada ka Riigikogu töösse. 

Minu jaoks on olulised mitu teemat. Soovin sügavuti tegeleda nii hariduse, noorte, spordi kui ka taristu teemadega. Minu jaoks on äärmiselt oluline, et meie rahvas oleks kõrgelt haritud. See loob eelduse suuremaks hulgaks kõrgemini tasustatud töökohtadeks, mis aitab elavdada meie majandust. Meil ei ole palju väärtuslikke maavarasid, millega hõlpsalt rikastuda. Haritud ühiskond on meie kõige väärtuslikum vara, mis annab meile konkurentsieelise üha globaliseeruvas maailmas. 

Oluline on pöörata tähelepanu meie kohalikele omavalitsustele. Viimastel aastatel on omavalitsused jäänud finantsiliselt vaeslapse rolli. Riik annab järjest rohkem ülesandeid, kuid omavalitsuste tulupool ei tule paraku järele. Tugevad omavalitsused on eduka regionaalpoliitika alus!