Soovin oma sotsiaalseid teadmisi ning elu- ja töökogemust kasutada ära Eesti parema tuleviku loomise nimel.

Olen Piret Moora, 58-aastane suure pere ema ja vanaema. Minu laste vanused jäävad vahemikku 18–38 aastat. Olla ema on olnud minu senise elu kõige suurem ja edukam missioon. 

Olen lõpetanud 1988. aastal Tartu Ülikooli saksa keele ja kirjanduse erialal ning töötanud saksa keele õpetajana Kadrioru Saksa Gümnaasiumis. Viimati töötasin õpetajana aastatel 2019–2021. Loomingulist pühendumist nõudnud koroonaaegne veebipõhine õpetamine pani loovalt mõtlema ja tegutsema. Olen väga uhke, et tõusin KSG-s 2020/2021. õppeaasta klassijuhataja kandidaadiks. 

Aastatel 1994–2019 olin teenistuses Eesti Kaitseväes välissuhete osakonnas ja personaliosakonnas. Viimased neli aastat täitsin logistikapataljoni personaliülema ülesandeid. Väljakutse meie meeskonnale oli pataljoni täiskoosseisuline lisaõppekogunemine aastal 2018. Mind on autasustatud eeskujuliku teenistuse risti ja logistikapataljoni rinnamärgiga. Tänaseks olen kapten reservis. 

Alates 01.12.2021 on minu missioon olnud olla Paide linna teenistuses. Töötan Paide linnavalitsuses abilinnapeana ja minu kureerida on kultuur, haridus, sport, sotsiaal- ja noorsootöö. 16 päeva peale ametisse asumist töötasin kolm kuud Paide linnapea ülesannetes. Töö on olnud ambitsioonikas ja väljakutseterohke, aga teisalt kõikunud skaalal huvitava ja väga huvitava vahel. Sellesse aega jäi erinevaid kriise alates elektritoetuste menetlemise süsteemi loomisest ning lõpetades Ukraina sõjapõgenike vastuvõtu juhtimisega Paide linnas. 

Minu huvid on mäesuusatamine, kokandus ja saksa keel. 

Mulle on oluline minu riik, usun Jumalasse, iseendasse ja meeskonnatöösse. Kohalikus omavalitsuses on olnud minu fookuses koosloome ja kogukonna kaasamine. Usun kindlalt väitesse „Kuni eesti küla veel elab, elab Eesti ka!”. 

Pean väga oluliseks kandideerida Riigikogusse, sest meie riik saab alguse üksikisiku missioonist ja panusest. Soovin oma sotsiaalseid teadmisi ning elu- ja töökogemust kasutada ära Eesti parema tuleviku loomise nimel. Minu eesmärk on viia kokku kohalike kogukondade hääl ja vajadused riigi tasandil tehtavate otsustega. Soovin kaasata, kuulata ja anda oma panuse otsuste kujundamisel selliselt, et Eesti inimeste vajadused oleksid Riigikogus tehtava töö nurgakiviks. 

Minu valimise korral Riigikogusse on minu südameasjad haridusküsimused, sealhulgas õiglane töötasu kõrgkoolides; elanike sotsiaalne kaitse, eriti noorte vaimne tervis, ning heaseismine selle eest, et toimiks üleriigiline kriisivalmiduse süsteem kohalike omavalitsustega.