Valime uue põlvkonna tegijad Riigikogusse!

Minu nimi on Mikk Tarros, olen kasvanud üles ilusas Räpina linnas ning lõpetanud siin gümnaasiumi.

Oma edasist haridusteed jätkasin Tallinna Ülikoolis, kus lõpetasin riigiteaduste eriala ning praegu omandan samal erialal magistrikraadi.

Enda töistes väljakutsetes olen seisnud kvaliteetse hariduse ja tugeva noortevaldkonna eest. Praktikas on see tähendanud kahe Eesti suurima noorteorganisatsiooni, Eesti Õpilasesinduste Liidu ja Eesti Noorteühenduste Liidu igapäevast juhtimist, lisaks olen panustanud avaliku sektori uuringuprojektidesse konsultatsioonifirmas CIVITTA. Praegu vean igapäevaselt mitmesuguseid haridus- ja noortevaldkonna arenguprojekte Haridus- ja Noorteametis.

Soovin, et inimestel oleks hea Eestis elada, sõltumata sellest, kus nad enda elukaares asetsevad. Mulle on oluline, et vanemaealistel oleks neile sobiv tugi, tööealised saaksid tegutseda võimalikult lihtsas ja murevabas keskkonnas ning iga noor saaks alustada iseseisvat elu ilma takistusteta. Pean väga tähtsaks Kagu-Eesti arengut ning piirkonda arendavaid investeeringuid ja algatusi.

Kandideerin sooviga toetada riigi tasandil senisest rohkem kohalikke omavalitsusi ja kogukondi, et Võru-, Põlva- ja Valgamaa oleks parim paik elamiseks.