Minu saatus oli olla kriisiaja haridus- ja teadusminister. Keeruline aeg nõuab otsustavaid tegusid. Minu eesmärk oli kaasata reaalsesse juhtimisse valdkonna parimaid spetsialiste. Selle kinnituseks olgu fakt, et esimest korda vabas Eestis on meil haridus- ja teadusministeeriumi kantsler doktorikraadiga kasvatusteadlane ja teadusala asekantsler professori ametikohalt ministeeriumisse tulnud endine teadusprorektor. Võtsime tööle mitu säravat valdkonna eksperti – õpetajaid, koolijuhte, lasteaiajuhte. Rääkimata sellest, et kahel minu nõunikul oli doktorikraad.

Üheskoos meeskonnaga seisime selle eest, et hoolimata koroonatsunamidest saaksid lapsed käia koolis – toetasime koole õpilünkade tasandamiseks 17 miljoniga, aitasime lisatööjõuga, koostöös ülikoolidega pakkusime kordamiskursuseid eksamiainetes, avasime koolipsühholoogide nõuandeliini, alustasime koolides kiirtestimisega jne.

Lisaks algas varakevadel sõda Ukraina vastu, tuues meie koolidesse tuhandeid pommide eest põgenenud lapsi. Kriiside lahendamise kõrval hoidsime, hambad ristis, fookuses ka haridusvaldkonna kaht kõige strateegilisemat teemat: õpetajate järelkasv ning üleminek eestikeelsele haridusele.

Olin endise haridus- ja teadusministrina Reformierakonna haridusprogrammi eestvedaja. Meie olulisemaks lubaduseks on tagada üleminek ühtsele eestikeelsele haridusele alates 2024. aastast. Õpetajate palk peab tõusma vähemalt 120% keskmisest palgast, aga sama oluline on kasvatada ka diferentseerimisfondi, et rakendada õpetajate karjäärimudelit ning toetada alustavaid õpetajaid. Reformierakonna haridusprogrammis on olulisel kohal ka õppiva- ja koostöise koolikultuuri arendamine, kus on hoitud nii õpetajate kui ka õpilaste vaimne tervis. Meie haridusprogrammiga saad tutvuda siin.

Valijad on mind usaldanud Riigikogusse kahel korral. Olen selle eest südamest tänulik. Nende aastatega olen külastanud enam kui 200 haridusasutust ja loonud usalduslikud suhted haridusvaldkonna esindusorganisatsioonidega. Reformierakonnal on suurepärane haridusprogramm, toetamaks kvaliteetse hariduse kättesaadavust ning õpetajate ja õpilaste heaolu. Palun valijatelt mandaati kolmandaks perioodiks, et jätkata haridusteemade eestvedamist.
https://www.instagram.com/liinakersna

Nende valimiste põhiküsimus on julgeolek

Liina Kersna: lastega tegelejate vaimne tervis vajab tuge

17. jaanuar 2023

Läinud aasta lõpus osalesin nii Võru- kui ka Valgamaal põhjalikel aruteludel laste ja noorte vaimse tervise teemal. Teame, et kõige efektiivsem viis toetada laste ja noorte vaimset tervist on toetada eelkõige laste ja noortega tegelejate vaimset tervist ehk meie fookuses peaksid olema lapsevanemad ning haridus- ja noorsootöötajad.

Loe veel

Liina Kersna: eestikeelsele haridusele üleminek tagab võrdsed võimalused

12. jaanuar 2023

Oleme ajaloolise hetke juures. Esimest korda on Riigikogu koosseisu enamus eestikeelsele haridusele ülemineku poolt: 62 poolthääle ja 16 vastuhäälega võtsime vastu eestikeelsele haridusele ülemineku seadusemuudatused.

Loe veel