Seisan Kagu-Eesti hea käekäigu eest!

Olen põline valgalane. Siin sündinud ja kasvanud ning südamega oma kodulinna ja -valla eest seisev.

Gümnaasiumi lõpetamise järel omandasin hariduse Tartu kutsehariduskeskuses rekreatsioonikorralduse erialal, millele järgnesid õpingud Viljandi ühendatud kutsekeskkoolis. Lõpuks jõudsin oma haridusteel Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiasse, kus õppisin huvijuhiks-loovtegevuse õpetajaks.

Oma karjääri alustasin Valga kultuuri- ja huvialakeskuses noorsootööjuhi ametit pidades, kus minu peamine ülesanne oli vastutada Valga Avatud Noortekeskuse igapäevatöö eest. Seejärel töötasin Valgamaa kutseõppekeskuses avalike suhete juhi ja huvijuhina ning aastatel 2013–2017 pidasin Valga linnavalitsuses aselinnapea ametit. Selles rollis kuulusid minu vastutusalasse noorsootöö, haridus, kultuur ja sport. Sarnast ametit pidasin ka 2019. aasta detsembrist kuni 2021. aasta novembrini Tõrva vallas.

Perioodil 2017–2021 kuulusin Valga vallavolikogu I koosseisu ning kaks aastat juhtisin hariduskomisjoni tööd. 2021. aasta aprillist valiti mind volikogu esimeheks ning ka II koosseisus jätkan samal ametipositsioonil.

Olen Valgamaa noorsootöökeskuse Tankla asutajaliige ja praegune toetajaliige. Alates 2016. aasta veebruarikuust kuulun tegevliikmena Kaitseliidu Valgamaa maleva koosseisu. Olen ka Eesti mootorrattaspordi föderatsiooni mootorrataste mäkketõusu alakomisjoni esimees ning mitme ühiskondlikult aktiivse mittetulundusühingu liige ja juhatuse liige.

Vabal ajal tegelen erinevate kultuurisündmuste ning motospordivõistluste, nt Valga Romuringi ja Laatre mäkketõusu korraldamisega ning oma peamise hobi ehk mootorratastega. Kuulun kohalikku motoklubisse Carma, mis tegeleb erinevate võistluste korraldamisega nii Valga linnas kui ka mujal Eestis. Klubi liikmetega võistleme ka ise erinevatel motospordivõistlustel, nt mootorrataste mäkketõusus, enduros, motokrossis. Lisaks naudin koos abikaasaga rahvatantsu tantsimist rahvatantsurühmas Jandali.

Kandideerin Riigikogu valimistel esimest korda. Peamine soov on meeskonnaga muuta Eesti elu paremaks, aidata kaasa Kagu-Eesti arengule, lisaks luua riigi valitsemises stabiilsust ning mis peamine, taastada väärikas poliitkultuur. Oleme Reformierakonnaga koostanud väärika ja teostatava programmi, mille abil suudame panustada Eesti arengusse.

Seisan oma koduvalla ja Kagu- Eesti hea käekäigu eest ning olen veendunud, et koos suudame muuta Eesti paremaks!