Maido Ruusmann: vabadus tähendab võimalust elada hästi igal pool Eestis 

Olles põline lõunaeestlane, pean vajalikuks, et Toompeal kõlaks rohkem Lõuna-Eesti ja maapiirkondade häält, sest tihtipeale kipub see jääma teiste varju. Liberaalina on mulle oluline, et inimesed oleksid vabad oma tegevustes ja mõtetes. Vabadus tähendab muu hulgas ka võimalust soovi korral elada probleemideta igas Eesti nurgas. 

Eesti suurusega riik ei saa endale lubada, et pealinnast kaugemad alad unustatakse või kõrvale jäetakse. Olen olnud 13 aastat kohaliku omavalitsuse juhtimise juures ning tean, mis on maapiirkondades elavate inimeste rõõmud ja mured. Olulisem kui teadmine on aga oskus ja võimalus teadmised piirkonnas ellu viia. 

Viisime sel sügisel Tõrva vallas ellu katseprojekti „Tõrva noorte perede koduprogramm”, mis osutus oodatust märkimisväärselt edukamaks ning tõestas inimeste soovi elada väljaspool suurlinnu, kui selleks on sobivad tingimused ja võimalused. Seega tuleb vastavad tingimused ja võimalused luua. Olen ka Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu liige, kus seisan kindlalt ka maapiirkondade ettevõtluse ja inimeste parema käekäigu eest.    

Aga ainult betoonist ja looduskaunist kohast ei piisa hea elukeskkonna loomiseks, vaja on ka kogukonda ja häid inimesi. Kahtlemata on maale kolimise olulised eeldused korralik taristu, kvaliteetsed teenused, koolid ja lasteaiad ning töökohad. Nende eelduste täitmisel peab riik vajadusel appi tulema, et igal pool Eestis oleks hea elada. Lõuna-Eesti linnad ja vallad peavad olema edukatele Põhja-Eesti omavalitsustele nutikad ja võrdväärsed partnerid. See on meie kõigi Eesti, meie kõigi kohtade Eesti.  

Kui ka Sinu jaoks on oluline, et Lõuna-Eesti areneks samas tempos Põhja-Eestiga, siis aita viia maapiirkondade inimeste rõõmud, mured ja vajadused Toompeale ning vali omakandimees!  

Maido Ruusmann 
Tõrva vallavanem 
Valgamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees