Kandideerin 2023. aasta Riigikogu valimistel Võru-, Põlva- ja Valgamaal.

Erakonnakaaslaste usaldusel paiknen riiklikus üldnimekirjas 27ndal positsioonil, mis muudab valituks osutumise ning Võrumaad abistavate poliitiliste eesmärkide saavutamise käega katsutavaks (viimastel kordadel on Reformierakonnas osutunud valituks 30+ kandidaati).

Kindlasti ei tähenda see veel seda, et võimalus Võrumaad esindada oleks garanteeritud. Valimissüsteem näeb ette, et pean suutma koguda vähemalt 5% Kagu-Eesti kvoodist, mis on ca 300 häält. Peame suutma valimised Eestis võita ning jõudma eesmärkide elluviimiseks koalitsiooni.

See missioon on Eesti läänelike liberaalsete väärtuste hoidmiseks olulisem, kui varem. Olen kindel, et Reformierakonna juhitud Eesti suudab tänases globaalses mures meie omariiklust kõige paremini kaitsta. Head liitlassuhted NATO ning Euroopa Liidu partneritega ei ole iseenesestmõistetavad. Meie maine, sõbralike suhete ning sõjalist kaitset võimaldava rahalise võimekuse nimel on Reformierakond töötanud oma loomisest alates. Panustame riigikaitsesse rohkem kui 2% SKT-st, soovime seda suurendada 3%-ni. Riike, kes on suutnud poliitiliste ahvatluste kiuste seda osakaalu hoida, saame Euroopas ühe käe sõrmedel kokku lugeda. Väike Eesti on üks neist!

Võru linna kodanikuna kavatsen seista meie piirkonna arengu eest. Soovin jätkata tööd selle nimel, et meil oleksid kiired ühendused, kaasaegne kooli- ja lasteaiavõrk ning mitmekesine kultuurielu.

  • Seisan Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee rekonstrueerimise jätkamise eest.
  • Seisan Kagu-Eesti eripäradele vastavate rahastusmeetmete loomise eest (investeeringu- ning tegevustoetused)
  • Seisan kvaliteetse hoolekandeteenuse arendamise eest.
  • Vean eest Võrumaale IT-kooli toomise projekti, et alustada esimest lendu juba 2024. a.
  • Seisan Kagu-Eestile prioriteetsete kultuuriliste tegevuste arendamise eest.

Kas suudan need eesmärgid saavutada?

Esimesed sammud on tehtud. Vedasime koos Tõrva vallvanema Maido Ruusmanniga erakonna regionaalpoliitika platvormi koostamist. Olen töötanud juhtivatel kohtadel erasektoris, sh sotsiaalhoolekandes. Peame realiseerimisfaasis läbirääkisimi Võrus IT-kooli avamiseks 2024. aasta jaanuarist. Rajasime elukaaslasega Võrru kaugtöötamise keskuse. Aitasin uue hoo sisse meistriliiga võrkpallile, olen üks Võru meistriliiga võrkpalliklubi taasloojatest ning suursponsoritest. Alates 2016. aastast annan oma panuse siseturvalisusesse abipolitsenikuna.

12-aastane kogemus poliitikas ning erasektoris ei ole kustutanud minu usku ja soovi viia Võrumaa elu edasi. Tunnen, et täna on parim aeg ja võimalus enda nooruslikku pealehakkamist viia riigi tasandile ning anda algatatule hoogu juurde. Teie toetuse korral jätkan kahtlemata tööd ka Võru linnavolikogu liikmena.

Küsin Teie toetust ning abi eelmainitud eesmärkide realiseerimiseks. Kõige tähtsam on minna valima, kuid olen tänulik ka heade sõnade ning soovituste eest.

Teie teenistuses