Soovin seista hea transpordiühenduste parandamiste eest.

Töötan Tartu Regiooni Energiaagentuuris ja juhin meeskonda, kellega koos korraldame peamiselt Tartu linnas (aga ka mujal Eestis) asuvate kortermajade ja eramajade energiatõhusaks renoveerimist. Lisaks olen Tartu linnavolikogu aseesimees ja hoolitsen selle eest, et Tartu oleks ka tulevikus parima elukeskkonnaga linn. Lisaks panustan nõukogu liikmena Tartu Veevärgi ja Teaduskeskuse AHHAA arengusse. Tartu Tamme Kooli hoolekogu liikmena seisan hea kooli parima võimaliku käekäigu eest. 

1995. aastal sai minust tartlane. Tulin Tartusse selleks, et omandada kõrgharidus. Esmalt füüsika erialal ning hiljem magistriõppes ökonoomika ja ettevõtluse valdkonnas. Olen selles linnast leidnud kõik, mida elus otsida: võimaluse rajada kodu, teha tööd, olla kogukondlikult aktiivne ja tegeleda südamelähedaste hobidega. 

Laiemale avalikkusele olen tuntud peamiselt Tartu abilinnapea ametiajast, mis algas 2017. aastal ja kestis neli aastat. Selle perioodi suurimaks tööalaseks saavutuseks on Tartu linna uus üldplaneering, ruumilise arengu alustala. 

Vabal ajal mängin discgolfi, tegelen tervisespordiga, käin kalal. 

Väga tähtis on tunda ennast turvaliselt. Väikesed riigid ei saa endale lubada maailmas üksi olemist. Liiga hästi on veel meeles see periood, kus vastutustundetu valitsusliit otsis rahvusvahelisel tasandil konflikte nii palju kui võimalik ja kõikjalt kust vähegi võimalik. Selleks, et sellised asjad ei saaks rohkem korduda tuleb ka minul kandideerida. 

Valituks osutudes võtan Tallinnasse kaasa Lõuna-Eesti huvidest lähtuva maailmavaate. Soovin seista hea transpordiühenduste parandamiste eest. Tahan juurutada uusi energiatarkusi selleks, et oleksime tulevikus keskkonda säästvamad ja saaksime elada raha vähem kulutades.