Töötan Tartu sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapeana. Olen abielus, mul on kaks võrratut tütart. Olen kirglik kalamees ning ei kujuta elu ette ilma spordita.

Tartu linnavalitsuse sotsiaalvaldkonna juhina olen pidevalt panustanud erinevate kriiside lahendamisse.

Koroonakriisi alguses lõime partneritega Tartusse Eesti suurima vaktsineerimiskeskuse. Eelmisel talvel pakkusime energiatoetusi menetledes inimestele kiiret abi ning põgenikekriisis suutsime partneritega pakkuda sõja teelt saabujatele efektiivset tuge.

Oleme jõudnud heade kaaslastega ka palju muud teha: Tartusse on kerkinud uued hooldekodud ja sotsiaalmajad, arenenud on lastele suunatud tugiteenused ning oleme suunanud palju tähelepanu inimeste vaimse ja füüsilise tervise hoidmisele.

Eelnevale tuginedes võin lubada, et ka Toompeal ei hakkaks mu käsi värisema, kui ühes või teises olukorras on vaja teha kiireid ja julgeid otsuseid.

Riigikogus soovin panustada elanikkonnakaitsesse, vaimse tervise abi kättesaadavusse, laste ja noorte terviseedendusse ning eakate väärika toimetuleku toetamisse.

  • Elanikkonnakaitse omab laiapindses riigikaitses kriitilist rolli. Inimeste kaitset ja kriisivalmidust tuleb tugevdada. Kriisideks valmisolek nõuab elanike koolitamist ning kohalike omavalitsuste kriisivõimekuse tõstmist. Selleks on vaja vastavaid rajatisi, varusid, toimivaid plaane ja nende läbiharjutamist.
  • Inimestel peab olema senisest suurem võimalus saada vaimse tervise murede puhul ennetavat tuge, et vältida suurema abivajaduse tekkimist ning säilitada inimeste võimet ühiskonnas osaleda. Laste ja noorte vaimse ja füüsilise tervise toetamiseks peame panustama kehalist aktiivsust toetavasse koolikeskkonda ning viima Liikuma Kutsuva Kooli ja Kiusamisvaba Kooli programmid võimalikult paljudesse Eesti koolidesse.
  • Eakatel peab olema võimalus elada omas kodus nii kaua, kui võimalik. Suurendada tuleb kodus elamist toetavate teenuste valikut, mahtu ja kättesaadavust. Neile, kes seda soovivad, tuleb pakkuda taskukohaste hindadega eluruume teenusmajades, kus iseseisev elu on toetatud vajaliku abiga.