Kandideerin Riigikokku, et rääkida kaasa nii Tartu elanike kui ka Eesti riigi jaoks olulistes küsimustes.

Olen Armeeniast pärit ja sündinud Jerevani linnas. Praeguseks olen pea nelikümmend aastat olnud Tartu linna elanik.

Soovin kandideerida Riigikokku, sest oman kompetentsi ja võimekust olla abiks, et rääkida kaasa nii Tartu elanike kui ka Eesti riigi jaoks olulistes küsimustes. Omandasin Eesti Maaülikoolis mehaanikainseneri hariduse ning minu suurim huvi on tehnikavaldkond. Mulle südamelähedased teemad on uute tehnoloogiate arendus, elukeskkonna parandamine, tervishoid ja sotsiaalvaldkonna küsimused, millega olen seotud linnavolikogus.

Tegeledes Armeenia pühapäevakooliga, suhtlen igapäevaselt väga erinevate rahvuste esindajatega ja tunnetan hästi, millised on erinevate inimgruppide murekohad. Soovin olla ühendav jõud eestlaste ja teiste Eestis elavate rahvuste vahel.

Ma väärtustan väga rahvusvahelisi suhteid ja näen suurt potentsiaali Eesti ja Armeenia vahel sidemete laiendamises ja koostöös. Meie riigid on sarnase ajaloolise pärandiga ning meie omavahelised suhted on alati olnud väga tulemuslikud.

Oma elu jooksul olen alati olnud seotud Eesti Armeenia kogukonna eluga ning loodan, et saan ka edaspidi olla kasulik Eestis elavale Armeenia rahvale, et nende panus oleks ka tulemuslik ja väärtuslik, esindamaks Eestit igas valdkonnas, nii kodus kui ka välismaal.