Olen erialalt arhitekt-linnaplaneerija, esimest aastat EKAs arhitektuuri doktorant. Poliitikas olen 2013. aastast – olen osalenud ja valituks osutunud kolm korda kohalikel valimistel ja kaks korda Riigikogu valimistel. Samuti olen panustanud Euroopa Parlamendi valimistel osaledes.

Riigikogusse valiti mind 2015. a Harju- ja Raplamaalt ning 2019. a Järva- ja Viljandimaalt. See on olnud erakordne võimalus õppida tundma inimesi ja paiku, kuulata ja edasi rääkida, anda oma panus Eesti erinevate paikade arengusse. Näha ja kogeda mitmetahulist, imelist Eestit.

Eestit, kus näen ja tahan alati näha väärtuspõhist elu, avatust, julgust ja headust – vabadust, loodust ja nutikust.

Kui erakonna esimees tegi ettepaneku, et kandideeriksin Tartus, olin väga rõõmus. Mulle on erialaselt ja hingelt lähedasemad elukeskkonda puudutavad teemad, kliimamuutustega kohanemine, hea linnaline elukeskkond ja teaduspõhine maailmavaade. Need on teemad, kus Tartu on Eestis esirinnas. Tartu on Eesti kõige targem linn. Ja parima elukeskkonna kujundamise ja kultuurielu poolest selline, et tallinlased tavaliselt ohkavad: „No muidugi, teil seal Tartus…”

Tartu on tõesti paljus eeskujuks, olgu selleks euroopaliku inimmõõtmelise linnaruumi kujundamise, linnarataste ja jalgrattateede või kliimanutikuse poolest. Eestil tervikuna seisavad aga ees tõsised väljakutsed, peame loodusressurssidega (ja ka inimressursiga) õppima säästvamalt, targemalt ümber käima. Majandama ringselt. Tõepoolest tähendab ju kummaline sõna rohepööre tegelikult uut majandusstrateegiat, üleminekut kliimaneutraalsele majandusele. Ainult nii saame oma lastele julgelt silma vaadata, sest teame, et jätame ka neile ja nende lastele elamisväärse Eesti, maailma parima elukeskkonnaga Eesti. Just see ongi minu eesmärk, töötada selle nimel, et saaksin oma ja kõigile Eesti lastele selgelt ja julgelt silma vaadata.

Minu toimetusi saab jälgida ka Instagramist

Yoko Alender: kuidas sünnib hea koht?

9. veebruar 2023

Et kogeda ruumi ruumina, tuleks sellel lasta meile mõjuda. Ruumikunstnik peab looma koha inimesele.

Loe veel

Yoko Alender & Pärtel-Peeter Pere: rohereformist saab puhast kasu

18. jaanuar 2023

Alustame välismõjudest, mis väikese Eesti paati maailmamerel suunavad. Ei pea elama ekvaatori läheduses, et pihta saada tormidest, kasvavatest geopoliitilistest pingetest ja majandussurutisest.

Loe veel