Olen tartlane ja kolme vahva poja õnnelik isa. Olen valmis panustama oma kogemusi, oskuseid ja teadmisi selleks, et Eesti saaks jõudsalt edasi areneda. Tasakaaluka otsustajana usun, et lahendused on olemas ka kõige keerulisematele olukordadele.

Toimiv majanduspoliitika on eduka riigi vundament

Kandideerin Riigikogusse, et anda oma panus Eesti riigi tasakaalustatud arendamisse. Soovin töötada selle nimel, et Eestis oleks ettevõtluse arendamist toetav keskkond, meie majandus kasvaks heas tempos ning seeläbi suureneks ka tulubaas ühiskonnaelu edukaks korraldamiseks ning abivajajate tõhusaks toetamiseks.

Olen kohalikul tasandil olnud aktiivne eestkõneleja energia- ja keskkonnateemadel ning soovin sama teha ka riigi tasandil. Meie energiapoliitika peab toetama siinsete ettevõtete konkurentsivõimet ning hoidma kodumajapidamiste kulusid mõistlikul tasemel. Toetan kohaliku energiatootmise eelisarendamist, et meie energiajulgeolek oleks kõrgel tasemel. Samuti pean oluliseks tõhusat üleminekut taastuvenergiale ning mõistlikku energiakasutust. Väärtusliku looduskeskkonna hoidmine võimaldab head elukeskkonda ka meie järeltulevatele põlvedele ning seetõttu on vajalik keskenduda tulemusliku keskkonna- ja kliimapoliitika elluviimisele.

Väga oluliseks pean ka seda, et riigieelarvest kohalike omavalitsuste rahastamine võimaldaks linnadel ja valdadel tulla toime neile riigi pandud ülesannete täitmisega. Samuti soovin seista selle eest, et riigilt kodanikele ja ettevõtjatele pakutavad teenused oleksid lihtsasti ja mugavalt kättesaadavad.

Minust

2007. aastal omandasin majandusteaduse magistrikraadi ettevõtluse ja ökonoomika erialal. Enne avalikku sektorisse tööle asumist töötasin aastaid eraettevõtluses – nii kohalikus ettevõttes kui ka rahvusvahelises korporatsioonis. Praegu olen ennast pühendanud Tartu järjepidevale arendamisele, olles abilinnapeana töötanud ligikaudu kümme aastat. Oma tegemistes juhindun põhimõttest, et kõige kindlam viis tulevikku ennustada on seda ise luua. Olen avatud uuendustele ning tean, et tänapäevaste tehnoloogiate rakendamine võimaldab meie igapäevaelu lihtsamaks muuta ning väärtuslikku looduskeskkonda säästa.

Mulle meeldib väga ka sport, nii seda ise teha kui ka teistele kaasa elada. Samuti on minu hobi meeskooris laulmine.