Soovin oma kogemustega panustada kogu Eesti arengusse

Olen kokku puutunud paljude eluvaldkondadega ja arvan, et kogemused on Riigikokku kandideerija jaoks olulised.

Olen sündinud Hiiumaal, lõpetanud seal keskkooli ja seejärel Tallinna pedagoogilise instituudi spordiõpetajana. Kooliaastatel tegelesin tõsisemalt võrkpalliga. Töötasin 14 aastat Tõstamaa keskkoolis õpetaja ja treenerina ja korraldasin ka piirkonna spordielu. Mitu siis algatatud traditsiooni kestab tänaseni. Mind valiti Pärnumaa Koolispordi Liidu esimeheks ja olen neli aastat olnud ka Eesti Koolispordi Liidu president.

Töö koolis õpetas nägema, kui vajalik on riigi tuleviku seisukohalt hea haridus, mille eeldus on heade õpetajate olemasolu. Õpetajatööd on vaja vääriliselt tasustada, et tekiks konkurents õpetajakohtadele.

Seejärel osutusin mitu korda valituks Tõstamaa vallavanemaks ja tegelesin igapäevaselt maaelu korraldamisega. See õpetas laiemalt nägema regionaalprobleeme ja võimalikke lahendusi. Oluline on ka koostöö ja eneseteostusvõimaluste loomine. Siiani rõõmustavad mind paljude inimeste koostöös teostatud projektid, nagu Tõstamaa mõisakooli renoveerimine, külakeskuste ehitamised, sadamate korrastamised, teeremondid jpm, mis parandasid oluliselt kohalikku elukvaliteeti.

Tingimused elamiseks, töötamiseks, laste arenguks ja vaba aja võimalused peavad olema kättesaadavad kogu Eestis, mitte ainult suuremates linnades.

Aastaid olen tegelenud lihaveisekasvatusega. See on andnud teadmised ettevõtlusest ja põllumajandusest. Regionaalarengu seisukohalt on väga vajalik ettevõtluse toetamine maapiirkondades.

Peale Tõstamaa valla sundliitmist Pärnu linnaga olen olnud linnavolikogu liige, osavallakogu esimees ja praegu Tõstamaa osavallakeskuse juht.

Usun, et saan oma kogemustega kaasa aidata, et kogu Eesti areneks.