Turvatunde Eestis tagab Reformierakond 

Olen Reformierakonna liige aastast 2009. Poliitikasse tulin sooviga ise midagi ära teha ja vajadusel muuta. Olen kolmel korral kandideerinud kohalikel valimistel ning alati osutunud valituks. Praegu toimetan Pärnu linnavalitsuses abilinnapeana. Kõik need kogemused on andnud mulle kindluse astuda järgmine samm ning kandideerida Reformierakonna nimekirjas Riigikokku. 

Teen seda kolmel mulle olulisel põhjusel. Esmalt pean väga oluliseks Reformierakonna väärtuseid. Kui me toetame kedagi, siis mõistlik pole jagada raha kõigile, vaid neile, kes seda väga vajavad. Kõigile andes ei toeta me abivajajaid piisavalt, küll aga külvame raha ka neile, kellel juba on. Ma ei pea seda õigeks. Kõik toetused tulevikus peavad olema vajaduspõhised. 

Pärnakana seisan raudkindlalt selle eest, et kõik planeeritud neljarealised maanteelõigud Via Baltical saaks õigeaegselt valmis. Tänaseks on need maanteelõigud jõudnud ka teede planeerimise kavadesse. Nüüd tuleb seista selle eest, et need ka realiseeruks. Mina olen see hääl, kes seda unustada ei luba. 

Lõpetuseks vast olulisim põhjus kandideerimiseks on mure Eesti riigi pärast. Praeguses olukorras peame ühiselt seisma armsa kodumaa tuleviku eest. Meie roll on olla usaldusväärne ning kindel partner nii Euroopas kui ka NATOs, sest see tagab Eesti riigi turvalisuse. Eesti peamine moto on olnud mitte kunagi üksi ja nii peab see jätkuma.  Kuni Eestis leidub poliitilisi jõude, kes naudivad valede levitamist ja Eesti lõhestamist, pean enda kohustuseks poliitikasse panustada, et mitte lasta kaotsi meie riigi kuvandit ja mainet maailmas. Turvatunde Eesti riigis tagab Reformierakond ja seda mitte ainult sõnade, vaid oma tegudega.