Pean oluliseks, et Eesti inimesed elaksid kauem ning tervena, osaleksid tööturul vastavalt oma võimetele ja võimalustele ning oleksid toetatud siis, kui nad satuvad raskustesse.

Poliitikat olen jälginud suure huviga juba noorukieast, püüdnud kõrvaltvaatajana ka mõningal määral asjade käiku oma võimaluste piires suunata. Olen töötanud pikki aastaid siseturvalisuse ja hoolekande valdkondades ning karjääritee on toonud mind kohaliku tasandi sotsiaalpoliitika kujundajaks Pärnusse.

Pärnumaa valimisringkonnas Reformierakonna nimekirjas kandideerivad tublid inimesed, kellel on potentsiaal saada suur häältesaak. Olen veendumusel, et ka seekordsetel valimistel on oluline toetada nimekirja, mille headesse ideedesse ja inimestesse usun. Olen siit, Pärnust, saanud aastate jooksul palju: hariduse, töö, head sõbrad-tuttavad ning elamiseks rahuliku linnamiljöö ja toredad kaaslinlased. Tunnen, et on õiglane midagi tagasi anda – muuta Pärnu ja Pärnumaa häält riigi tasandil valjemaks. Pean oluliseks, et valituks osutunud kandidaat seisaks lisaks üleriigiliste probleemide lahendamisele hea ka oma valimispiirkonna huvide ning arengu eest.

Reformierakonna sotsiaalpoliitika eesmärk on aastate jooksul olnud inimeste elukvaliteedi parandamine ja sotsiaalse turvalisuse kasv. Olen seisukohal, et sotsiaalseid probleeme saab leevendada ja heaolu kasvatada tõhusa majanduspoliitika kaudu. Sotsiaaltoetuste eesmärk on tegelike abivajajate toetamine, mistõttu tuleks üldistele maksusoodustustele eelistada sihitud toetusi, vaid sellisel juhul jõuab abi selleni, kes seda hädasti vajab.

Kuna Eesti rahvastik vananeb, on tähtis, et tööga hõivatud inimeste osakaal kasvaks. Töö tagab inimestele piisava ja regulaarse sissetuleku, mistõttu on vajalik pakkuda erinevaid paindlikke töövorme, toetada ümberõpet või teise eriala omandamist, võimaldada peredele lastehoiuvõimalusi ning pensionäridele täiendkoolitusi. Vajadusel peaks kaaluma tööandjate lisakulutuste hüvitamist eespool kirjeldatud pingutuste tegemisel.

Tööhõive üks tugitala on inimeste tervena elatud eluaastad, mis eeldab kõrgendatud nõudmisi sotsiaal- ja tervishoiuteenuste kättesaadavusele ja kvaliteedile. Inimeste tervise hoidmisel ja edendamisel on oluline tagada tervislik elukeskkond. Pean siinkohal silmas, et ka sportimisvõimalused võiksid olla inimestele kättesaadavamad, näiteks erinevad avalikud sportimisplatsid.

Pean oluliseks, et Eesti inimesed elaksid kauem ning tervena, osaleksid tööturul vastavalt oma võimetele ja võimalustele ning oleksid toetatud siis, kui nad satuvad raskustesse. Ettenägelik majandus- ning integreeritud sotsiaal- ja tervishoiupoliitika toetavad vananevat rahvastikku ning aitavad teha erinevates kriisides mõistlikke ja Eesti rahvale kasulikke otsuseid.