Olen Jüri Jaanson, liberaalse maailmavaate ja demokraatliku riigikorra veendunud pooldaja Pärnust.

Olen tippspordist karastuse saanud ja nüüdseks juba kogemustega Riigikogu liige, jätkuvalt panustanud meie inimeste heaolu ning jõukuse kasvu nimel. Senine töö on andnud kogemust ja teadmust, mida olen saanud rakendada ühiskonna heaks.

Kandideerin taas Riigikokku, sest jõudu ja usku ühiskonna edasiviimiseks mul jagub, oskusi juba ka. Leian, et parim arengutee Eestile on avatud liberaalse demokraatia hoidmine ja rahvusvaheliselt sarnaseid väärtusi hoidvate riikidega ühises liidus olemine. Meie riiki on vaja sellel teel hoida ja edasi viia.

Olen valmis jätkuvalt panustama, et meie ühiskonna nõrgemateni jõuaks vajalik ja hästi sihitud tugi, mis aitaks inimestel leida endale sobiva väljundi. Samavõrd olen veendunud, et meie ühiskonna julgeoleku, majandusarengu ning ettevõtete ja inimeste edu tagab avatud ühiskond koos lihtsa ja selge maksusüsteemiga. Riigikogu sotsiaal- ja majanduskomisjonis olen saanud inimeste toimetulekuks ja ettevõtete käekäiku toetades oma panuse anda.

Hanno Pevkur Riigikogu valimised 2023

“Jüri on hea näide mehest kes teeb rohkem kui räägib. Süda on õige koha peal ja ajab alati Eesti asja. Teda valides võib kindel olla, et tehakse hea valik!”
Hanno Pevkur, kaitseminister

Poliitikat üksi edukalt ajada pole võimalik ja omalt poolt pakun poliitilisse meeskonda usaldusväärsust, töövõimet, põhimõttekindlust ning koostöövalmidust. Reformierakonnal on hea meeskond, kes suudab meie Eestit hoida kindlates kätes.

Pärnu on mu kodulinn ja suurte üleriiklike teemade kõrval soovin aktiivselt kaasa töötada Pärnule oluliste teemade lahendamisel. Ühendusteede arendamine ja parem juurdepääsetavus peavad pöörama Pärnu elanike arvu ja turismi kasvule.

Kalle Laanet Riigikogu valimised 2023

“Jüri on liberaalseid väärtusi kandev, sihikindel, eesmärgile pühendunud Eesti mees. Ta tegevus on orienteeritud tulemusele ja tänu järjekindlusele saavutab ta püstitatu. Jüri on tubli isa ja vanaisa. Ta on kaaslane, kellega võib julgelt luurele minna.”
Kalle Laanet, riigikogu liige

Vajame selleks neljarealist Via Balticat ja kiiret Rail Balticut, aga ka kolmandat silda sujuvamaks liikluseks.

Olen olnud maailma parim sõudja, poliitikuna soovin kaasa aidata Eesti ühiskonna ja heaolu arengule. Usun, et suudan oma teadmisi ja kogemusi rakendada, et meil kõigil hästi läheks ja riigi üle uhkust saaks tunda.