Seisan noorte ja noorte kaasamise, võrdse kohtlemise ning noorsootöötajate tunnustamise ja väärtustamise eest!

Pärnu on täpselt see koht, kuhu tahan hinge ning õpitud oskustega panustada! 2021. aastal omandasin sotsiaalteaduste bakalaureusekraadi Tartu ülikoolis. Ehkki Tartu on üks mõnus ja noortemeelne linn, sai mulle õppimise käigus selgeks, et Pärnu kodusust, inimesi ning ilu see ei asenda. Vastuvõtt tagasi kodulinna on olnud väga soe ning innustav. Soovin, et rohkem noori siia tagasi jõuaks.

Olen 10 aastat olnud aktiivne noortevaldkonnas. Esialgu tegutsesin erinevates noorteorganisatsioonides (juhtisin Pärnu linna noortekogu kahel tegevusaastal, pälvisin Pärnu linna aasta aktiivse noore tiitli 2017. aastal) ning tänaseks on minust välja kujunenud noorsootöötaja. 2022. aastal omistati mulle Pärnu linna aasta noorsootöötaja tunnustus. Seisan selle eest, et noortel oleks hea ning turvaline keskkond, kus oma mõtteid avaldada ning unistusi teoks teha.

Tööalaselt tegelen noorte rahvusvahelise info jagamisega, sest leian, et erinevad mitmekultuurilised kogemused rikastavad noorte teadmiste pagasit ning on suurepärane õppimise koht väljaspool klassiruumi.

Olen seisnud ja seisan edaspidigi noorte ja noorte kaasamise, võrdse kohtlemise ning noorsootöötajate tunnustamise ja väärtustamise eest!