Maailm on muutunud

Pole suuremat väljakutset kui Eesti riigi julgeolek. Selle peamine tagatis on NATO kollektiivkaitse. Ent see eeldab omapoolset panust. Reformierakonna initsiatiivil tõuseb järgmise aasta eelarves kaitsekulude osakaal 2,9%-ni SKP-st, aastal 2024 üle 3%. See on igal aastal 350 mln eurot enam kui peab (2%) ja millega olime harjunud. Ent meil pole valikut. Eesti riik peab olema ja on kaitstud.

Rail Baltica

Pole midagi suuremat, mis muudaks pärnakate elu uute võimalustena sel määral kui kiire raudteeühendus Tallinnasse ja Europasse. 45 minutiga pealinna on midagi täiesti uut. Projekt on keeruline, riikideülene, ent see ei saa olla õigustus pea 5-aastasele ajanihkele. Ebaõnnestunud projekteerija valik aastaid tagasi on üks, mille hapusid vilju maitseme. Projekt vajab senisest rohkem fookusesse tõstmist, seda enam, et on erakondi, kes viskaks juba homme senitehtu ja Rail Balticu tervikuna (koos sellega ka Pärnu) prügikasti.

Via Baltica

Paradigma on muutunud, viljad valmimas. Ehitus Pärnu–Uulu 2 + 2 maanteel käib. Kohe-kohe Sauga–Pärnu. Teehoiukavas on sees meie selle koosseisu suur töövõit: 2 + 2 tee rajamine lõigul Libatse–Nurme (21,6 km, 2024.–26. a) ja esmakordselt uue vaatena ka Konuvere–Pärnu-Jaagupi (21 km) jm. Pidime ootama kauem kui pidanuks, aga saame see-eest tänapäevasemad lahendused ja parema kvaliteedi.

Pärnu kolmas sild

See on olnud kõikide valimiste põhiküsimus viimased seitse aastat. Ja pole ka pärnakatel suuremat ootust. Kui rahvas tahab, siis peab. Ent alles nüüd ja esmakordselt on riigieelarves Pärnu sillale 5 mln eurot aastaks 2023 ja 15 mln eurot RES-is aastaks 2025. Kõik varasemad poliitikute lubadused on olnud õhu võngutamine, ei enamat. Ise lubasin, ise lunastasin …

Pärnumaa huvid

Eelnev kinnitab, et kedagi on jätkuvalt vaja, muidu kukuks paljud asjad kahe tooli vahele maha. Kandideerimise põhimotiiv on jätkuvalt Pärnumaa huvide esindamine Toompeal.

Valige neid, kes ka tegelikult Pärnumaal elavad ja kellel Pärnumaa meelel ja keelel kogu valimistevahelisel ajal.

Minu kodu ja süda on Pärnus. Olen valmis ka järgmised neli aastat Pärnumaad teenima, aga mandaadi selleks saate anda vaid teie, head pärnakad. Usun teisse ja loodan, et teie ka minusse!

Hääletamiseni 5. märtsil või nädal varem!

Toomas Kivimägi: sündmused, mis muutsid tulevikku

10. jaanuar 2023

Sõda Ukrainas. Vähima kahtluseta maailma enim mõjutanud sündmus aastal 2022.

Loe veel