Minu sünnikodu on Jõgeva linn. Keskhariduse omandasin Jõgeva keskkoolis ja kõrghariduse Tallinna tehnikaülikoolis. Õppisin ehituse ökonoomika ja organiseerimise erialal ja lõpetasin inseneri kvalifikatsiooniga.

Töötanud olen Jõgeva maakonnas autojuhi ja geodeedina; ehitusvaldkonnas, tööstuses ja erasektoris; linnapea, abimaavanema, maavanema ja praegu abivallavanemana.

Seisan järgneva eest:

  • et maapiirkonnad oleksid elujõulised ja jätkusuutlikud,
  • et teede ja tänavate riigipoolne rahastamine suureneks,
  • turvalise elukeskkonna ja julgeoleku eest,
  • et paraneks omavalitsuste tulubaas riigilt eraldatava füüsilise isiku tulumaksu suurenemise kaudu.