Viktor Svjatsev Riigikogu valimised 2023

Viktor Svjatõšev 876

Minu sünnikodu on Jõgeva linn. Keskhariduse omandasin Jõgeva keskkoolis ja kõrghariduse Tallinna tehnikaülikoolis. Õppisin ehituse ökonoomika ja organiseerimise erialal ja lõpetasin inseneri kvalifikatsiooniga.

Töötanud olen Jõgeva maakonnas autojuhi ja geodeedina; ehitusvaldkonnas, tööstuses ja erasektoris; linnapea, abimaavanema, maavanema ja praegu abivallavanemana.

Seisan järgneva eest:

  • et maapiirkonnad oleksid elujõulised ja jätkusuutlikud,
  • et teede ja tänavate riigipoolne rahastamine suureneks,
  • turvalise elukeskkonna ja julgeoleku eest,
  • et paraneks omavalitsuste tulubaas riigilt eraldatava füüsilise isiku tulumaksu suurenemise kaudu.