Mul on väga vedanud, sest tänu Teie usaldusele olen saanud olla inimeste teenistuses  Elva ja Tartu linnapeana. Sellest kogemusest on olnud palju abi ministriametites Taavi Rõivase ja Kaja Kallase valitsustes.

Seisan selle eest, et toidujulgeolek Eestis oleks tagatud. Selleks on meil vaja arukat, mitmekesist ja vastupidavat põllumajandussektorit. Loodus ja keskkond peavad olema toidutootmises hoitud ning peame olema kindlad, et meie ühiseid loodusressursse kasutatakse jätkusuutlikult. Reformierakonna meeskonnas soovin kandideerida 2023. aasta Riigikogu valimistel Tartu- ja Jõgevamaal, et anda oma panus sellesse, et Eesti oleks parim paik elamiseks.

Toidujulgeoleku tagab Eesti toit

 • Tagame kodumaise toidu varustuskindluse ja määratleme toidu varustuskindluse elutähtsa teenusena.
 • Kohaliku tooraine väärindamine Eestis kohapeal loob uusi töökohti ja suurendab maksutulu.
 • Motiveerime Eesti ülikoole, haridus-, teadus- ja arendusasutusi osalema toidutootmise teadmispõhisemaks muutmises.
 • Piirame julgeoleku kaalutlustel ohtlike riikide kodanikele ligipääsu põllumaa ostmisele ja rentimisele.

Keskkond on põllumehe kätes hästi hoitud

 • Toidutootmine peab toimuma keskkonda hoides.
 • Soodustame erinevaid keskkonnainvesteeringuid uute rohe- ja digitehnoloogiate kasutuselevõtuks.
 • Biomajandus on Eesti tulevik.
 • Jätkame mahetooraine kasutamise kompenseerimist koolides ja lasteaedades, et toetada laste tervislike toitumisharjumuste kujundamist.
 • Astume samme, et toidu raiskamist vähendada.

Kokkuhoidvates kogukondades on maaelu kindlates kätes

 • Kogu Eesti tuleb ühendada korralike tänapäevaste teedega.
 • Ühistransport tuleb korraldada kasutajate vajaduste järgi.
 • Elektri- ja sideühendused muudame ajakohaseks ja kättesaadavaks.
 • Tagame maapiirkonnas puhta ja kvaliteetse elukeskkonna.
 • Toetame maale kolimist.
 • Parandame maapiirkonna ettevõtete juurdepääsu kapitalile.

Kindlates kätes vanaduspõlv

 • Keskmine vanaduspension 1000 eurot.
 • Tõstame keskmist pensioni nelja aastaga 400 eurot.
 • Hoiame keskmise pensioni tulumaksuvaba.
 • Hooldekodukoht pensioni eest.
 • Üksi elavale ja vaesusriskis pensionärile 13. pension.
 • Koduhoiuteenus muutub kättesaadavaks kõigile.

Urmas Kruuse: inimesed tahavad rohkem maal elada

26. jaanuar 2023

Kui kindlalt Eesti inimesed ennast praegu tunda võivad, eriti just toidujulgeolekut silmas pidades? Euroopas ja Eestis on toidujulgeolekus kõige olulisem meie ühtne põllumajanduspoliitika ja ses mõttes võime tulevikku vaadata kindlamalt kui nii mõnedki teised riigid maailmas. Me võtsime just vastu ÜPP strateegia kuni aastani 2027 ja võin julgelt öelda, et põhitoiduainetega suudab Eesti ennast ise varustada.

Loe veel