Olen sünnist alates elanud Eestis. Hariduselt olen riigiteaduste magister ning eelnevalt omandanud teoreetilised teadmised nii majanduses kui ka rahanduses. Elukestva õppe pooldajana olen oma teadmisi täiendanud ajakirjanduse valdkonnas.

Reformierakonnaga liitusin aastaid tagasi. Olen Reformierakonna Haabersti piirkonna juht, NaiRe Tallinna piirkonna juhatuse liige ja Haabersti linnaosakogu liige.

Jõuka, vaba ja puhta tuleviku jaoks kindla aluse loomine tagab tegusa, turvalise ja terve riigi.

Minu kindel soov on elada turvalises ja vabas riigis, kus on kõigil tegutsemiseks võrdsed õigused ja võimalused. Pean üheks oluliseks majanduspoliitiliseks eesmärgiks saavutada jätkusuutlik majandusareng, et tagada ühiskonnas kõrgem elatustase ja heaolu.

Olen arvamusel, et ühiskonnas on kõik teemavaldkonnad tähtsad ja prioriteetide seadmisel tuleks lähtuda kodanikukesksest huvist ning globaalsest heaolust. Ma ei arva, et riik peaks olema lapsehoidja rollis ja süvendama ühiskonnas õpitud abitust. Seega olen valmis toetama riigi sotsiaalset ja majanduslikku rolli nende poliitikate kaudu, mis keskenduvad majandusarengus innovaatilistele komponentidele ja loovad soodsad võimalused kõrge elatustaseme saavutamiseks.

Olen arvamusel, et majanduse arengus omab tänapäeval olulist rolli inimkapital. Inimkapitali arendamine aga tähendab investeeringute koondamist tervisesse ja haridusse. Nii haridus kui ka tervis mõjutavad väga suurel määral indiviidi edukust ja võimekust ning seeläbi riigi tasandil majanduse tulemuslikkust.

Oma kogemuste ja teadmistega olen võimeline töötama selle nimel, et elu Eestis toimiks kindlatel alustel, ja olen valmis osalema liberaalse majanduse edendamise protsessides. Olen veendunud, et Eesti tuleviku jaoks on otsustava tähtsusega eelkõige julgeolek ja liberaalne majandustegevus. Eesti on vaba riik liberaalse riigivalitsemisega, mille kaudu ühiskonnas heaolu taset tõsta.

Reformierakonna meeskonna liikmena julgen väita, et Eesti riigi jõukus, vabadus ja turvalisus saab olla kindlates kätes ainult Reformierakonna juhtimisel.