Olen disainer, ettevõtja, ema, naine.

Olen sündinud Ukrainas, aga Eestis elanud juba üle 35 aasta. Mul on Eesti kodakondsus, minu laps käib eestikeelses koolis ning olen Eesti patrioot. Maailmavaatelt demokraat ja liberaal.

Ma pean oluliseks meie ühiskonna sidusust ja usun, et selle tagab kõige paremini ühtne eestikeelne haridussüsteem! Eestikeelsele õppele üleminekul peaks kaasama parimaid eksperte ja erinevate rahvusgruppide esindajaid, et üleminek oleks sujuv ja tulemuslik.

Minu jaoks olulised teemad:

  • loomemajanduse areng, loovisikute ja loovmõtlemise väärtustamine ühiskonnas,
  • eesti keelest erineva emakeelega inimeste lõimimine Eesti info- ja kultuuriruumi,
  • kultuurieksport.

Olen tegutsenud moemaastikul üle 20 aasta ning olen omanimelise rõivabrändi looja ja ettevõtte juht.

2022. a oktoobrist õpetan Ukraina noortele disaini ja eesti keelt Vabaduse koolis.

Varasemalt olen õppinud Tallinna ülikoolis koreograafiat ning Tartu ülikoolis filosoofiat, võõrkeeli ja kirjandust.

Minu arvates peaks poliitikas olema rohkem loovust, empaatiat ja koostööd!