Lühemad ravijärjekorrad, tõhusam arstiabi!

Mul on hea meel, et Eesti on tõsiselt panustanud meie riigi kaitsevõimesse ja inimeste turvalisusse. Selles oleme olnud Euroopa Liidus esirinnas.

Oluline on, et Reformierakonna juhtimisel oleme oma kaitsekulutusi arukalt tõstnud ja arvan, et selle taseme peaksime hetkel säilitama. Nüüd on aeg otsida kompromisse ja võimalusi, et rohkem panustada ka tervishoidu, teadusesse, õpetajate ja õppejõudude palkadesse, vanurite toimetulekusse jne. Need on valdkonnad, mis samamoodi meie inimeste turvatunnet tõstavad.

Isiklikult soovin panustada Eesti tervishoiu kitsaskohtade lahendamisele. Probleemid algavad perearstipraksiste tasemel, nende töö tuleb ümber korraldada. Suuremat tähelepanu tuleb pöörata ka eriarstiabi kättesaadavusele teatud erialadel, näiteks psühhiaatriline arstiabi. Erilist tähelepanu soovin pöörata psühholoogilise nõustamise võimaluste laiendamisele, et ennetada inimeste vaimse tervise halvenemist. Jätkuvalt tuleb suurendada õdede vastuvõttu tervishoiu kõrgkoolides, et lahendada krooniline õdede nappus enamikus tervishoiuasutustes. Erakorralise meditsiini osakondade, kiirabi ja perearstikeskuste vaheline tööjaotus vajab kardinaalset ümberkorraldust. Kindlasti soovin pühendada oma jõu ka sellele, et Eesti tervishoidu juhitaks senisest enam kõrgemal poliitilisel tasemel, mitte suurhaiglate juhtkondade poolt.

Minust

Olen pärit väikesest Lõuna-Eesti külast Vaabinast. Sealsamas alustasin ka oma kooliteed. Keskhariduse sain Antsla Keskkoolist ja magistrikraadi psühholoogias omandasin Tartu Ülikoolis.

Pärast ülikooli lõpetamist 1985. aastal asusin tööle Tallinna kiirabihaiglasse dr Toomas Sullingu rajatud Südamekeskusesse. Minu igapäevatöö seisnes südameinfarkti läbipõdenud inimeste psühholoogilises rehabilitatsioonis ja samal ajal kirjutasin sel teemal ka kandidaaditööd.

Eelmise sajandi 80ndate lõpus algas Eestis poliitiline liikumine iseseisvuse taastamiseks, mis ka mind täielikult haaras. Kirg poliitika kaudu Eesti elu edasi viia püsib minus tänaseni. Nüüdseks olen töötanud erinevatel poliitilistel positsioonidel nii kohaliku omavalitsuse, riigi kui ka Euroopa tasandil.

Praegu olen Riigikogu liige, kus kuulun õiguskomisjoni ja juhin ka Riigikogu vaimse tervise toetusrühma. Lisaks tööle Riigikogus esindan nõmmelasi Tallinna linnavolikogus ja olen Nõmme linnaosakogu esimees.

Olen Reformierakonna naisühenduse NaiRe esinaine.

Olen abielus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõu Taimo Toomastiga. Mul on tütar Rosina, kes on omandanud doktorikraadi bioloogias ja praegu töötab Lissabonis Molekulaarmeditsiini Instituudis. Puhkan oma hobidega tegeledes. Mulle meeldib väga lugeda, aias töötada, metsas jalutada ning koos abikaasaga kokata. Samuti naudin head ooperit.

Vilja Toomast: kuidas tulla toime vaimse tervise kriisiga?

22. veebruar 2023

Viimastel aastatel on meid tabanud erinevad kriisid: koroonaviiruse põhjustatud tervisekriis, julgeolekukriis täiemahulise sõja tõttu Ukrainas, millega kaasnes ka energiasõda. Eelmise aasta lõpuks tundsid paljud inimesed ka tõsiseid majandusraskusi kõrge inflatsiooni ja üha kerkivate toiduhindade pärast.

Loe veel