Igor Schvede, kontradmiral reservis

Riigikaitse arendamisel on oluline laiapindne lähenemine ning ühiskonna erinevate kogukondade kaasamine riigi julgeoleku tagamisel.

Minu otsus ühineda Reformierakonnaga ning kandideerida Riigikogu valimistel oli ajendatud pingelisest julgeolekuolukorrast, mis otseselt mõjutab meie riiki ja ühiskonda. Riigikogu mängib keskset rolli meie riigi julgeoleku- ja riigikaitseküsimustes. Oma teadmiste ja kogemustega saan Riigikogu liikmena tõhusalt panustada nendes kriitilistes valdkondades.

Tean hästi meid ähvardavaid ohte. Olen teeninud riiki Mereväe ja Kaitseväe peastaabi ülemana ning oman ajakohaseid teadmisi ja pikaajalist kogemust Eesti riigikaitse ülesehitamises ja juhtimises. Eesti sõjalise esindajana Euroopa Liidu ja NATO juures kaitsesin Eesti sõjalisi huve Brüsselis. Tegin tihedat koostööd meie liitlastega, üheskoos hindasime Venemaa sõjalist ohtu ning rakendasime sõjalisi meetmeid Venemaa vastu.

Osalesin NATO uue ja Venemaa-vastase sõjalise strateegia väljatöötamisel ja rakendamisel. Koos liitlastega korraldasime NATO sõjaväe suurima ümberkorralduse kollektiivkaitseks. Ümberkorralduse eesmärk on tagada liitlaste igakülgne valmidus sõjaliselt võita Venemaad.

Usun, et julgeolek on meie ühiskonna ja majanduse jätkusuutliku arengu alus. Me vajame julgeolekut, et kaitsta inimõigusi, põhivabadusi ja peamisi inimlikke väärtusi. Riigikogu mängib keskset rolli meie riigi julgeoleku- ja riigikaitseküsimustes. Oma teadmiste ja kogemustega saan tõhusalt nendes küsimustes panustada.

Riigikaitse arendamisel pean oluliseks laiapindset lähenemist ning meie ühiskonna erinevate kogukondade kaasamist riigi julgeoleku tagamisel.

Pean tähtsaks valijate ja tavakodanike kaasamist julgeoleku- ja riigikaitseküsimustesse. Kohtun oma valijatega, et kuulata nende arvamusi ja ettepanekuid.

Pereisana väärtustan koosveedetud aega abikaasa Hedi ning laste, Sirli ja Samueliga. Koos peame lugu turvalisest elukeskkonnast, puhtast ja kaunist loodusest, tasemel eestikeelsest haridusest, kättesaadavast arstiabist ja sotsiaalteenustest. Meie tahame oma lastele head ja jätkusuutlikku elukeskkonda Eestis ja avastamisvõimalusi välismaal.

Vabal ajal meeldib mulle tegeleda lastega, putitada maja, lugeda ajalooraamatuid ja nautida Eesti imekaunist loodust.

Igor Schvede: kaitseta veealune infrastruktuur on sihtmärk Putinile

16. jaanuar 2023

26. septembril 2022 toimus mitu tugevat veealust plahvatust Läänemerel Bornholmi saare lähistel, mis muutsid kasutamiskõlbmatuks gaasitorud Nord Stream 1 ja 2.

Loe veel

Igor Schvede: Riigikogu vajab pädevaid julgeoleku spetsialiste

21. detsember 2022

Putini verine sõda Ukraina rahva vastu näitab veel kord, kui reaalne on Venemaa oht rahvale, kes väärtustab vabadust, demokraatiat ja inimõigusi. Venemaa jõhker agressioon Ukraina vastu mõjutas minu otsust siirduda poliitikasse ning kandideerida järgmistel Riigikogu valimistel.

Loe veel