Olen Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimees. Olen varem olnud välisminister, kultuuriminister, Nõmme linnaosa vanem, Postimehe ja Eesti Raadio ajakirjanik.

Minu peamised teemad on seotud välis- ja julgeolekupoliitikaga.

Pean oluliseks kandideerida, et Eesti elu aitaks kujundada vabadusi ja üksikisikut hindav valitsus.

Teemad, mille eest seisan, on välis- ja julgeolekupoliitika tugevdamine.

Urmas Paet: tuvastatud on üle 60 000 sõjakuriteo. Kuid tribunali loomine praegu poleks võimalik

19. jaanuar 2023

Et Vene agressioon Ukraina vastu on ELile kõige olulisem välis- ja julgeolekupoliitiline teema, mõjutades paljusid eluvaldkondi ning ennekõike Euroopa julgeolekut, siis tuleb ka kõiki teisi ELi välis- ja julgeolekupoliitilisi küsimusi vaadata läbi Venemaa Ukraina-vastase agressiooni prisma. Ehk, kuidas ELi suhted kolmandate riikidega aitaksid kaasa Venemaa agressiooni lõpetamisele Ukrainas.

Loe veel

Urmas Paet: Euroopa Liit peab üle vaatama suhted riikidega, kes toetavad Venemaad

18. jaanuar 2023

Ütlesin Euroopa parlamendi täiskogu istungil Strasbourgis välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika arutelul, et ELi suhted kolmandate riikidega peavad senisest enam sõltuma nende suhtumisest Venemaa Ukraina-vastasesse agressiooni. Et Vene agressioon Ukraina vastu on ELile kõige olulisem välis- ja julgeolekupoliitiline teema, mõjutades paljusid eluvaldkondi ning ennekõike Euroopa julgeolekut, siis tuleb ka kõiki teisi ELi välis- ja julgeolekupoliitilisi küsimusi vaadata läbi Venemaa Ukraina-vastase agressiooni prisma.

Loe veel