KINDLAL SAMMUL VÕIDU POOLE 

Hea tallinlane! 

5. märtsil toimuvad taas Riigikogu valimised. See tähendab meie kõigi jaoks võimalust otsustada, kes kujundavad riigi järgmise nelja aasta edulugu. Meie valikust sõltub, kas jätkub Eesti majanduse areng ning suureneb meie kindlustunne tuleviku ees. 

Mina kandideerin nendel valimistel Tallinnas Nõmme ja Mustamäe linnaosas. Olen hariduselt pedagoog. Kogu minu tööbiograafia ligi viiekümne aasta jooksul on olnud seotud noorte ettevalmistamisega suurte eesmärkide saavutamiseks. Eesti Ujumisliidu loomine, õpilaste OM-ile pääsemiseks treenerina kaasaaitamine, Keila Tervisekeskuse ujula käivitamine ning Keila Swimclubi viimine arvestatavate vabariigi ujumisklubide ridadesse – need on mõningad näited, millesse olen oma energiat suunanud. 

Lisaenergiat saan palju meie pere neljalt lapselt ning kuuelt lapselapselt. Lisaks osalen Nõmmel juba kümmekond aastat Nõmme linnaosakogu töös praeguses koosseisus, täpsemalt halduskogu sotsiaal- ning haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni ning elukeskkonnakomisjoni töös. Tahan ka edaspidi rääkida kaasa laste ja noorte inimeste huvihariduse kujundamises ning sportliku ja tervisliku eluviisi propageerimises. Olen arvamusel, et tõeliselt suurte eesmärkide saavutamiseks on lisaks kõikidele isiklikele omadustele vajalikud veel oskus ja tahtmine osaleda meeskonnatöös. 

Tahan rakendada oma pikaajalised kogemused, et edendada Eesti rahva elukeskkonda. Ainult siis, kui majandus on kindlates kätes, saavad kasvada kõigi Eesti inimeste palgad, pensionid ja peretoetused. Ainult siis saame endale lubada Põhjamaade tasemel haridust, turvalisust ning paremat arstiabi. Toetan valitsuse programme eestikeelse hariduse, energiasuutlikkuse ja riigi julgeoleku kindlustamise arendamiseks. Tahan töötada selle nimel, et Eesti inimestel oleks pikem ja tervem elu ning kvaliteetne arstiabi. Selle saavutamiseks peab toetama inimeste eeskujulikku tervisekäitumist ning igaüks peab saama valida talle sobivaima tervishoiuteenuse. Seisan selle eest, et Eestist saaks peresõbralik riik, kus inimesed soovivad hea meelega lapsi saada ja kasvatada ning väärikalt vananeda. Usun, et vanemahüvitis peab jätkuma ning peredele tuleb tagada kindlustunne lapse kasvatamiseks ka pärast vanemahüvitise perioodi lõppemist. Igale soovijale tuleb kindlustada pere vajadustest lähtuv lapsehoiuteenus ning huvihariduse edendamiseks on vajalik kehtestada ringiraha. Igale lapsele olgu kindlustatud lasteaiakoht. Eesti olgu parim paik elamiseks. Riigikogus on oluline meeskonnatöö ja tahtmine seda tööd teha südamega. 

Tahan ka edaspidi pühenduda meie rohelise Nõmme elukeskkonna arendamisele. Et Nõmmel oleks hea ja mõnus elada kõikidel vanusegruppidel. See tähendab, et tuleb pidevalt jätkata liikumisvõimaluste ja liikumisharrastuste võimaluste arendamist. Et oleks turvaline liigelda nii jalgsi, jalgrattal kui ka autoga. Kõnniteede olukorra parandamine, seda eriti lasteasutuste, lasteaedade ja koolide piirkondades. Et kõigile Nõmme lastele jätkuks kohti nii lasteaedades kui ka koolides. Parkimiskohtade probleemi lahendamine. Uute spordilinnakute rajamine. Eriti pühenduksin jätkuvalt Nõmme Spordikeskuse ujula ajakohastamisele – see tähendab ujulate vee eelsoojendust ning puhastamist. Teine eriti südamelähedane projekt on Nõmmele korraliku vaatetorni rajamine. Et puude latvade kõrguselt oleks võimalik nautida meie imearmast Nõmmet ning ka kogu Tallinna, nii uut kui vana. Et kätte paistaks Harku järv ja merepiir. 

Kui minu mõtted puudutasid Sind, anna oma hääl nendel valimistel minule. Seisan kindlalt peresõbraliku ja igas mõttes terve Eesti eest. Olen Sinu hääl Riigikogus. 

E-hääletus: 27. veebruar – 4. märts 2023 

Eelhääletamine: 27. veebruar – 4. märts 

Valimispäev: 5. märts 2023 

Lugupidamisega 

Tõnu Meijel 

Mustamäe ja Nõmme valimisringkond; Nõmme linnaosakogu liige ja ujumistreener