Maris Toomel: Ida-(Võlu-)Virumaa 

Kui Ida-Virumaast räägitakse, siis ikka kui maakonnast, mis on teistest erinev, mis vajab alati tegevusplaani, vajab erinevat lähenemist, käsitlust.  

Jah, elame keerulises ajas, kus muutusi juhib kriis. Areng algab siis, kui seier on punases, ja täna ta seda on. See tähendab, et muutusteks on kõige parem aeg, ka Ida-Virumaa jaoks. 

Olen nõus inimestega, kes väidavad, et Ida-Virumaa jaoks mingit otsest imet teha ei saa, vaid pigem tuleb välja töötada konkreetne plaan ja sinna juurde ka vägagi täpne tegevuskava. Tuleb alustada hoiakute kujundamisest ja seda kohalikul tasemel. Palju kasutatakse ikka veel võimule tulekuks n-ö vene kaarti ja siiani räägivad teatud poliitikud eri rahvusele erinevat juttu. Meil on maakonnas liigagi erinevad valitsemisviisid, mida tuleb ühtlustada. Tuleb valijaid rohkem harida, valgustada, kaasata. Erakondade ja valimisliitude liidritel tuleb nimekirjadesse kutsuda inimesi, kes valdavad riigikeelt, kellel on konkreetne teema ja valdkond ning nägemus, soov ja tahe muutusi ellu viia. 

Minul see tahe ja suur soov oli, on täna ja ka tulevikus. Ma tahan panustada oma kodukohta ja teha seda suure kirega.  

Ida-Virumaa seisab suurte väljakutsete ees. Maakonna rahvastikuprognoos on muret tekitav. Iga omavalitsus teeb täna tööd selle nimel, et inimesed maakonnast ei lahkuks ja et noored tuleksid siia tagasi.  

Ida-Virumaa viimaste aegade üks suurimatest edulugudest on kindlasti turism. See on parandanud maakonna mainet ja muutnud elukeskkonda. Oleme viimased aastad palju panustanud ka Jõhvi sporditurismi, mis väljendub nüüd uhkes kergejõustikustaadionis. Lisaks oleme süsteemselt ette võtnud olemasolevate spordiobjektide korrastamise ning paneme suurt rõhku inimeste liikumisele. Olen ise eeskuju ning igal võimalusel panustan sporti, liikumisse ning selle propageerimisse.  

Lisaks seiklusmaale on maakond nagu üks suur kogukond, kus ettevõtjad ja organisatsioonid teevad koos suuri asju. Hoo sai sisse Ida-Virumaa õiglase ülemineku programm, millest võidame ainult sellisel juhul, kui inimesed maakonnast ei lahku ning jäävad siia. Euroopa annab meile suuna, kus peame tõsiselt otsustama ja tegema julgeid samme, mis arendavad ja elavdavad maakonna majandussektorit. Seega on iga Ida-Virumaa inimese ja omavalitsuse roll võtmetähtsusega. 

Lisaks põlevkivi tulevikule on Ida-Virumaa jaoks veel üks tähtis valdkond: eestikeelne haridus. Pole mingi saladus, et mitte kõik erakonnad ega poliitikud ei seisa ühtselt eestikeelse hariduse eest. Mis on ühelt poolt vägagi kummaline. Tegemist on praegu ilmselge julgeolekuküsimusega. Meie väikese riigi püsimajäämiseks vajame eesti keele rääkijaid, vajame eesti kultuuri. Lisaks tähendab see kvaliteetset ja võrdset haridust kõigile Eestis elavatele inimestele.  

Jõhvi vallavanemana on mul need poolteist aastat huvitav aeg olnud. Selle ajaga on muutunud Jõhvi poliitiline kultuur, meid usaldatakse ja meiega arvestatakse ning seda nii kohalikul kui ka riigi tasemel. Liigume suunas, kus meid saab taas pidada maakonnakeskuseks. 

Oleme algatanud ühinemisläbirääkimised Toila vallaga, avasime valla üldplaneeringu, alustasime valla ühtse haridusarengukava koostamist, kohe on valmimas uus põhikooli hoone, suvel valmisid Heino Lipu nimeline kergejõustikustaadion ja hariduslinnak. Oleme koostöös heade partneritega, nagu IVIA ja IVEK, käivitamas Jõhvi digi- ja multimeedia ettevõtlusinkubaatorit. Jõhvis avati ka uus programmeerimiskool kood/Jõhvi, kus tekib start-up-kogukond ja sellega koos ka atraktiivsus noortele siia õppima ja elama tulla.  

Tean, et Ida-Virumaa areneb, elab ja hingab. Arengu mootor on kindlasti haridus- ja teadusmaastik. Teaduspõhine haridus on see, mis tagab meile head spetsialistid, konkurentsivõimelised töökohad ning kvaliteetse elukeskkonna. 

Need on vaid mõned näited, mis suunas on Jõhvi Ida-Virumaal need mõned aastad liikunud ja liigub ka tulevikus. Konkreetselt Jõhvi vajas pikalt arukat, läbipaistvat ja avatud juhtimist. Vajas ja vajab suuri ideid ning mõistlikku koostööd. 

Isiklikult olen vägagi koostööusku. Olen julgete väljaütlemiste ja otsuste usku. 

Tahan, et Ida-Virumaal läheks hästi, sest siin on minu kodu, siin elavad mu lähedased, mu sõbrad, mu mõttekaaslased, tuttavad, kolleegid. Tahan, et Eesti ja Ida-Virumaa oleks kindlates kätes! 

Maris Toomel 

RE Ida-Virumaa juht, Jõhvi vallavanem