Hoida Ida-Virumaa väärtust ja väärikust! 

Olen hariduselt pedagoog, lõpetanud keskkooli Kiviõlis ja naasnud peale instituudi lõpetamist õpetajana tagasi kodukooli. Pea poole sajandi töise tegevuse juures on suure osa ajast võtnud töö omavalitsuses Kiviõlis, selle lähiümbruses ning Ida Virumaal tervikuna. Erinevatel asjaoludel on olnud aegu kodust kaugemal, teeninud on see aga eesmärki aidata kaasa kodukoha ja maakonna arengule tervikuna. Muude tegemiste juures on aidanud pinnal püsida ligi viiskümmend aastat kestnud muusikaline hobitegevus nii kodukandis kui ka Eestimaal ja kaugemalgi ringi liikudes. 

Praegu olen teist koosseisu Lüganuse vallavolikogu liige.